Õppeprotsessi kavandamine

Kvaliteedinõuded e-kursusele õppeprotsessi kavandamise etapis:
  • Kursuse ainekava/aineprogramm toetub õppeasutuse nõuetele;
  • Esitatud on õppijatele vajalikud [eelteadmised ja oskused]? sel kursusel osalemiseks;
  • Kursuse õppetegevused ja hindamise põhimõtted vastavad kursuse õpiväljunditele;
  • Õppijatele on esitatud hindamise ja tagasisidestamise põhimõtted;
  • Kursuse õppematerjalid ja õpitegevused vastavad kursuse mahule;
  • Tehnoloogilised vahendid toetavad kursuse õpiväljundite saavutamist;
  • Kursus on tehniliselt töökorras (lingid töötavad, vajalikud vahendid avanevad jms);
  • E-kursuse kontseptsioon on läbi mõeldud.