SCATE mudel

Õpiobjekti loomisel võib kasutada või vähemalt mõelda SCATE mudelile:

  • Scope - sissejuhatus, eesmärgid, eeltingimused (nõuded)
  • Content - õppematerjalid (tekst, audio, video, graafika, animatsioon)
  • Activity - tegevused õpitava kinnistamiseks, harjutamiseks (nt ülesanded, ka praktilised, enesetestid)
  • Thinking - reflekteerimine, arutlemine (nt teksti integreeritud küsimused ja mõtlemisülesanded)
  • Extra - viited lisamaterjalidele


Mudelist lähtuvalt võid kirjeldatud elemente leida TLÜ's valminud õpiobjektides.

Näiteid vaata: http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=4105