Videoklipp

Videoklipp on õppematerjali sees esitatav videolõik, mis toetab ja visualiseerib tekstimaterjali. Soovitatav on videoklipp vistutada (embed) teksti sisse. Selleks saab kasutada vastavaid html koode, mis luuakse automaatselt teatud keskkondades peale videote tasuta üleslaadimist, nt YouTube, Teachertube, TORU.

Samuti saab koode videoklippide vistutamiseks veebilehele luua vastava tarkvara abil, näiteks vabavaraline http://freevideocoding.com/

Eelduseks on, et video peab olema enne üles laetud serverisse.

Näide:

Videoklipp TLÜ serveris aadressil http://media.tlu.ee/archive/index.php/video/EOPE/BestInfotund.flv: