I Humanistlik pedagoogika - ajalooline ja tänapäevane vaade humanismile ja humanistlikule kasvatusele, haridusele


Jälgi I videoloengu 1. osa allolevas aknas või ava see aadressilt http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/pedsusteem/1_1video/. Videoloeng kestab 18 min, selle maht on 72 MB. Loengu slaidid võid soovi korral avada aadressilt http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/pedsusteem/1_1slaid.pdf

E.-S. Sarv, Tallinna Ülikool 2009