Mustri kirjamine

Mustriharjutused aiatavad täsikasvanul läbi mängu muuta tähtede ja numbrite kirjutamise õpetamist lihtsamaks ja lapsepärasemaks. Kasutades rütme liikumisosavuse ja koordinatsiooni arendamiseks omandab laps kirjutamis- ja joonistamisoskuse hiljem hõlpsamini. Täiskasvanu saab luua oma kodukandi mustri harjutamise töölehe.

Mustrite harjutused kirja eelharjutustena. Lapsed teevad töölehtedel harjutusi, mis aitavad omandada edaspidi õpitavate joonis- ja hiljem ka kirjatähtede õigeid kirjutamisliigutusi. Laps oskab töös kasutada kirja eelharjutusi: vertikaal-, horisontaaljooni, lainelist joont, sik-sak joont. Lapsel kujuneb koostööoskus. Vahendid kriidid, sõrm, kriit ja tahvel, oluline jälgida õiget kirjutusvahendi hoidu.
Rahvuslike mustritega töölehed arendavad lapse individuaalseid võimeid, silma ja käte koostööd. Mustrite maailm annab vajalikke kogemusi ja teadmisi ning pakub emotsionaalset elamust. Lapsed hakkavad otsima ja leidma ümbritsevast uusi mustreid ja ära tundma tuttavaid rütme.


Töölehtede koostamisel on oluline arvestada lapse individuaalsusega, tegevus peaks olema erineva raskuse ja mahuga. Mustrilehe täitmine on rõõm õppimisest, samas ka tähelepanu ja tahte pingutamine. Koolieelikutega on sobilik tegevus mustri joonistamine ruudulisele paberile.

Töö kergendamiseks võib alguse ruutudesse mustri näidise ette joonistada, erisuguste liigutuste suund on iga harjutuse juures näidatud noolega, ette on tehtud esimesed jooned, motiivid, lapsed jätkavad ja kaunistavad mustriga tarbeesemeid. Hiljem saab valminud mustri näiteks karule kampsuniks selga kleepida.

Harjutamine teeb meistriks!

Kaheaastane trükib sõrmega täppe ettenäidatud kohta, laob kujundeid
Kolmeaastane tõmbab püstiseid ja lamavaid jooni, harjutab kaldus jooni
Neljaaastane ühendab jooned omavahel kujundiks, tõmbab kaldjooni
Viieaastane ühendab erinevatest joontest kujundeid, harjutab kaari
Kuueaastane joonistab kaari, ühendab jooned kujunditeks, joonistab ringi
Seitsmeaastane tabab mustri rütmi ja kopeerib etteantud korduseid
iDevice ikoon Mustrilehe koostamine
Näita mustri lugu pilti
mustri lugu
Näita kolmeaastase tööleht pilti
kolmeaastase tööleht
Näita viieaastase tööleht pilti
viieaastase tööleht
Näita seitsmeaastase tööleht pilti
seitsmeaastase tööleht

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License