Mängud ja pillid taaskasutusmaterjalidest koolieelses eas

Koolieelses eas laste tundidesse ja tegevustesse võetud eesmärgistatud mängud soodustavad õppimist. Areneb lapse mõtlemise võime, loomingulisus, koordinatsioon ja organiseerimise oskus. Mängus osalemine mõjutab lapse maailmapildi kujunemise tervikut. Läbi suhtlemise kasvab temas usaldus iseenda ja teiste vastu.

Käepärased taaskasutusvahendid, head käärid ja liim, palju loovust ja tegemise soovi. Need on piisavad, et väikese vaevaga meisterdada põnevaid muusikainstrumente ja mänge.

Teemade kaupa on pakutud võimalusi erinevatesse rühmadesse kuuluvate pillide valmistamiseks. Mängude ja mõistatuste valdkonnas on oluline lapse peenmotoorika arendamine, mõtlemise ja tegutsemise koordineerimine.

Musitseerimine, rütmi löömine, taustahelide tegemine on koolieelse lasteasutuse igapäevastes tundides ja tegevustes lahutamatu osa. Eriline rõõm on seda teha omavalmistatud pillidega.

Rahvapillidega tutvumine aitab meil luua sidet ammuste kultuuride ja kaasaegsete rütmidega.

 

Mäng ja pillimäng on lapse jaoks õppimine,

Gled-Airiin Saarso

 

iDevice ikoon Kirjandus ja allikad
Kirjatus Avita väljaanded, autor Gled- Airiin Saarso

Sari "Meistrimehed oleme I-IV"

"Meistrimehed oleme õpetajaraamat"

"Kevadised Meisterdused"

"Sügisesed meisterdused"

"Talvised meisterdused"

"Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad", Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus, Tln 20

J. Drake ja A.Love Laste suveraamat I ja II, 2001 Egmont

Cub Scout How-To Book, 2001 America

Children´s art, 2000 Australian Women´s Weekly

K G Ruelle 75 Fun Things to do, 1993 NY

U.M.Majanen Luova askarteluvuosi, 1994 Vantaa

Bünte Basteleien, 1937 Lepzig

Pillide ajalugu

TPS üliõpilaste tööd 

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License