Paberist meisterdused koolieelses eas

iDevice ikoon Teemasse sisseelamine

Paberist meisterdamise vastu on koolieelses eas lapsel loomulik huvi, kasutame seda lapse arendamiseks. Käelise tegevuse läbiviimiseks läheb vaja läbimõeldud tööjuhiseid, oskust valida õiged materjalid. Loovad tegevused võimaldavad kaasata teiste ainete tundmaõppimist. Laske lapsel jutustada oma tegemistest tööprotsessi ajal, see arendab nii keelt kui ka mõtlemist. Rääkige tegevuste sissejuhatuseks mõni lugu või laske kõlada huvi koondamiseks muusikapalal. Kujundite loendamine, loodusvaatlused esemete paremaks äratundmiseks, on loomulik osa käelise tegevuse lõimimisel teiste ainetega.

Kursuse läbimiseks lugege läbi materjal teemade kaupa, tehke ära enesekontrolli harjutused. Praktilised tööd on soovitatav läbi teha koos lastega ning koguda näidised õpimappi. Kirjutage tööde juurde teema nimetus ja tähelepanekud, mida töö käigus märkasite.

Põnevat meisterdamist,

Gled-Airiin Saarso

 


iDevice ikoon Kasutatud allikad

Kirjatus Avita väljaanded, autor Gled- Airiin Saarso

Sari "Meistrimehed oleme I-IV"

"Meistrimehed oleme õpetajaraamat"

"Kevadised Meisterdused"

"Sügisesed meisterdused"

"Talvised meisterdused"

"Papercrafts Around the World", Fiarotta 2000 NY

"Quick and Easy Origami", Takahama

"Wir Schneiden", Leipzig 1962 

"Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad", Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus, tln 2009

Fotode allikad

Papüüros

Papüürose taim

Pärgament

Paberitegu

Vasakukäelise käärid

Origami ja origami

Kirigami

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License

Käsitöö didaktika koolieeses eas