1.tund

Tööta iseseisvalt läbi järgnev õppematerjal:

1. Kiirabi statistika Eestis ja eluohtliku seisundi tunnused.

2. Elu, kliinilise surma ja kindlad surma tunnused.

3. Esmaabiandja meelespea.

4. Erinevad haavad ja nende paranemine.

5. Erinevad verejooksud ja esmaabi nende korral. Amputatsioon.

6. Elustamise ABC.

Lahenda seejärel enesekontrollitest!