3.tund

Tööta iseseisvalt läbi järgnev õppematerjal:

1. Krambid.

2. Epilepsia.

3. Päikesepiste.Päikesepõletus.

4. Kuumarabandus.

5. Külmakahjustused.

6. Põletused.

7. Elektritrauma.

8. Uppumine.

9. Palavik.

  Lahenda seejärel enesekontrollitest !