Enesekontrollitest

  • Tööta enne testi sooritamist tähelepanelikult läbi 3.tunni õppematerjal!
  • Seejärel lahenda 60 küsimusest koosnev enesekontrollitest!
  • Igale küsimusele/lausele on ainult üks õige vastus!
  • Tee testi tulemustest järeldused ja vajadusel õpi veel!