Paradigmamuutusest hariduses. Juhtimisest ja planeerimisest

 

IDevice Icon Õppematerjali tutvustus

Õpiobjekt on loodud kasutamiseks kõigile, kes puutuvad kokku kooli juhtimise problemaatikaga: koolijuhid, haridusvaldkonna magistrandid jt. See koosneb kahest iseseisvast teemast:

  • Paradigmamuutus hariduses
  • Juhtimisest ja planeerimisest koolis

Autori eesmärgiks õppematerjali koostamisel on:
  • hariduses aset leidnud paradigmaatilise pöörde teadvustumine
  • arusaamade ühtlustumine haridusest ja õppimisest
  • süvendatud arusaama kujunemine juhtimisest
  • oskuste omandamine kooli ühistegevuse korraldamiseks ja juhtkonna juhtiva funktsiooni kinnistamiseks
  • tehnika omandamine koolitöö integreeritud planeerimiseks

Õppematerjal sisaldab:

  • kaht videoloengut 'Paradigmamuutus hariduses' ja 'Juhtimisest ja planeerimisest koolis'
  • iseseisvaks ja rühmatööks sobivaid ülesandeid õppijale

Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on 4 akadeemilist tundi. Videoloengu jälgimiseks on vajalik arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu.

Head lugemist ja kaasamõtlemist,
Lembit Türpuu, PhD
Emeriitprofessor
Tallinna ÜlikoolÕpiobjekt on kaitsud autoriõigusega. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tallinna Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada, üldusele kättesaadavaks teha ja avalikult esitada ainult õppe- ja teaduslikel eesmärkidel. Õpiobjekti tohib kasutada üksnes tervikuna, v.a refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel. Õpiobjekti ei tohi täiendada ega muuta. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel tuleb viidata Tallinna Ülikoolile ja õpiobjekti autoritele.

Lembit Türnpuu (2009)