Esileht - Rakvere kolledž

Rakvere kolledž

Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž avas uksed 1999. aasta
1. septembril. Regionaalse kolledžina on Rakvere kolledži missiooniks tasemehariduse ja elukestva õppe võimaluste loomine piirkonnas, toetades regiooni arengut koolitus-, uurimis- ja arendustegevuse kaudu.

Koolitades nii inglise keele õpetajaid, sotsiaalpedagooge kui lasteaiaõpetajaid on TLÜ Rakvere Kolledž olnud oma asutamisest alates õpetajakoolituse traditsiooni edasikandja piirkonnas. Asutati ju Õpetajate Seminar Rakveres juba 1912. aastal ja Rakvere Pedagoogikakool 1972. aastal. Õpetajakoolituse traditsioon on tugev ja jätkusuutlik ka tänapäeval, mil kolledž koolitab nii alushariduse pedagooge, sotsiaalpedagooge kui pakub ka täienduskoolitust juba töötavale õpetajale või haridustöötajale.  Ülejäänud õppekavade osas on areng ja muudatused toimunud lähtuvalt maakonna ja Eesti vajadustest.

Hetkel on kolledžil kolm aktiivset bakalaureusetaseme õppekava:  alushariduse pedagoog, sotsiaalpedagoogika ja haldus- ja ärikorraldus spetsialiseerumisega keskkonnakorraldusele.


Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 32 43005
E-post: rakvere....at....tlu.ee