Esileht - ÜLIKOOL

__thumb_-2-1125-13-vers4.jpg

 • Kuidas eristada tõde jamast?
 • Mida kujutab endast neurokino või neuroteater?
 • Kuidas lõhnab õige usk?
 • Millal ja millest sünnib radikalism?
 • Kuidas uskumused meie võimeid mõjutavad?

Usud või ei usu, aga sel aastal möödub Tallinna Ülikooli asutamisest juba 13 aastat. Sel puhul ootame Sind Tallinna Ülikooli Päevale 16. märtsil, kus uskumise ja usutavusega seotud kõnedega astuvad üles meie inspireerivad teadlased ja lektorid. 13-le aastale kohaselt astuvad 13-minutiks valgusvihku 13 inspireerivat teadlast ja lektorit, kel igal ühel oma vaatenurk ja seisukohad. 

Oodatud on kõik huvilised - liikmeskond, vilistlased, koostööpartnerid ja teised külalised!

Päeva juhivad karismaatilised teadlased -ja õppejõud - haridusuuendaja Grete Arro ja ökoloog Mihkel Kangur.

Vaata meid otse:

Programm

Kell 9.30

Muusikaline hommikukohv Teadlaste foorumis

Hommikune kultuurne virgutus Tallinna Ülikooli vokaalansamblilt Vox Nova.
Pianist Auri Niilo.

Kell 10.00

Katrin Niglas, teadusprorektor 

"Mis muudab teaduse usutavaks?"

Ebateaduse vohamine on üha enam kõneainet pakkumas. Mis teeb teadustulemused usutavaks teadlaskogukonna jaoks? Kas sellest piisab, et usk teadusesse ja usaldus teadlaskonna suhtes laiemalt püsiks kindlatel jalgadel?

Loe Katrin Niglase artiklit "Usun - ei usu, usun - ei usu, usun - ei...?!" Meediaväravas.

Indrek Grauberg, Ühiskonnateaduste instituudi direktor 
“Mõtteid tõest ja õigusest”

Tõe ja õiguse küsimused on kõitnud teadusmaailma läbi sajandite. Tegemist on kahtlemata ühe kõige diskuteeritavama küsimusega üldse. Ülikool on antud teemal arutlemiseks igati sobilik koht.

Katrin Poom-Valickis, Haridusteaduste instituudi ülddidaktika dotsent 
“Haridususkumuste jõud ja jõuetus”

Meile kõigile meeldib millessegi uskuda ja  eestlastena oleme me kindlasti hariduse usku. Me kõik tahame, et meie lastel läheks tulevikus paremini kui meil ja seetõttu oleme ka pidevalt otsimas uusi viise, et koole ja õppeprotsessi veelgi tõhusamaks muuta. Samas nii, nagu erinevate religioonide puhul, usuvad inimesed ka hariduses erinevatesse asjadesse, need erinevad uskumused ja  ideoloogiad võivad teinekord üksteisega vastuolus olla ning mite alati ei ole neil ka teaduslikku alust.  Millised on need haridususkumused mis õppimist ja arengut toetavad ja millised uskumused seda ei tee? Kas on olemas üks ja õige (haridus)usk? Nende küsimuste üle 13 minuti jooksul mõtisklemegi.

Vaata temaatilist Ühe Minuti Loengut.

Carlo Cubero Irizarry, Humanitaarteaduste instituudi  sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent
“How does Anthropology influence the world?”

Kuigi antropoloogia ei ole tänases Eestis väga tugevalt esindatud, on sellel teadusharul ülemaailmne mõju teadlikkusele inimeste eludest. Oma kõnes räägin mõningatest viisidest, kuidas on antropoloogid panustanud tänapäevase üleilmastumise arusaamisse.

Kalev Pihl, Tallinna Ülikooli Aasta Vilistlane 2016, SK ID Solutions AS juhatuse liige 
"Kuidas ma kaotasin usu õigetesse vastustesse?"

Matemaatika üks suuri võlusid on selles peituv kindlus ja korratavus - need asjad lihtsalt on nii. Veidigi sügavam matemaatika tundma õppimine näitab, et kindluse puudumine ei ole mitte ainult võimalik vaid lausa vältimatu. Matemaatiline tarkus on muutuv ja kontekstist lähtuvalt ka üllatavalt erinev.

Helen Geršman, Humanitaarteaduste instituudi Lähis-Ida uuringute lektor 
"Traditsiooniline või radikaalne - oleneb vaatenurgast"

Traditsiooniline islamis, eriti selgelt selle salafiitliku mudeli järgi, väljendub väärikate esiisade eeskujul käitumises ja olenevalt olukorrast selle juurde tagasi minekus. Radikaliseerumine või mitte radikaliseerumine traditsioonilises keeles viitab märksõnadele kollektiivne või individuaalne kohustus ning eristus seisneb valikus.

Vaata Terevisiooni intervjuud, kus Helen Geršman tutvustab Islami eri liike.

Andres Jõesaar,  Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediapoliitika dotsent

"Kuidas meedia uskumusi kujundab?"

Millised on meie jaoks kõige olulisemad igapäevase informatsiooni ammutamise allikad? Millist infot need kannavad? Kas me suudame meid ümbritseva rikkaliku infovälja seest "mädamunad" ära tunda?

Kell 11.45

Kohvipaus

Värske programmiga üllatab Tallinna Ülikooli naiskoor.
Pianist Auri Niilo.

Kell 12.15

Mati Heidmets, Haridusteaduste instituudi didaktikaarenduse suuna juht
Loodus- ja terviseteaduste instituudi sotsiaalpsühholoogia professor 
"Kuidas õige usk lõhnab?" 

Jutt tõejärgsusest on meediamull millel pole tegelikkusega suuremat  pistmist. Kontrollida saab seda igaüks ise külastades mõnda tõejärgset hambaarsti ja sõites pärast koju tõejärgse mootorrattaga.

Vaata Mati Heidmetsa Ühe minuti loengut "PISA - kas terve tort või pool?"

Pia Tikka, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi juhtivteadur 
"Neurocinematics - a peek into the narrating mind" 

Minu 13 minutit kuluvad neurokinemaatika mitmetahulise uurimisparadigma tutvustamisele. Ühendades kino, enaktiivse meedia ja virtuaalsuse omadused kognitiivsete teadustega, suudame läbi närviuuringute lahti harutada lugude jutustamise, loova kujutlusvõime ning narratiividest aru saamise uusi aspekte. Lisaks sellele, et aidatakse kaasa inimaju uuringute akadeemilisele poolele, panustab neurokinemaatika ka hulgale kitsamatele valdkondadele, näiteks audiovisuaalse meedia mõju hindamisele kunstilise, teraapilise või turunduse aspektist.

Loe Pia Tikka artiklit Nordica uues pardaajakirjas.

Oliver Laas, Humanitaarteaduste instituudi filosoofia külalislektor 
"Kuidas eristada tõde jamast ja tõelaadsusest?”

Filosoof Harry Frankfurti järgi on jama [bullshit] teatud tüüpi petmine, mis erineb valetamisest. Valetaja teab ja austab tõde piisavalt, et seda moonutada, sest ilma tõde teadmata on võimatu valetada.Valetaja eesmärk on teadlik eksitamine. Ausameelne räägib seda, mille tõesusse ta usub, valetaja seda, mille väärusse ta usub.

Loe Oliver Laasi samateemalist artiklit portaalis edasi.org.

Kairi Koort, Loodus- ja terviseteaduste instituudi süsteemibioloogia külalislektor
"Kuidas meie uskumused selle kohta mis on bioloogiline indiviid võivad mõjutada tervist ja heaolu?"

Viimase paarikümne aasta jooksul läbiviidud genoomikauuringud on toonud juurde palju teadmisi selle kohta millised on meie genoomi komponendid, kuidas selles sisalduv informatsioon avaldub ning millist mõju muutused selles informatsioonis võivad omada meie tervisele. Vanad uskumused selle kohta kuidas on genoomi avaldumine reguleeritud on uute teadmiste valguses revideerimisel, seda ka tänu mikrobioomide uurimise hoogustumisele ning moodsate süsteemibioloogiliste lähenemiste kasutamisele.

Vaata Kairi videoloengut "Mis on mikrobioota?" sarjast Teadlane Teab

Aleksander Väljamäe, Digitehnoloogiate instituudi arvutitunnetuse vanemteadur
"Neurotheatre as a research tool"

Tänapäeva teater on uue meedia ja neurotehnoloogia abil liikumas koosloome poole, mille kaudu saab pealtvaatajast kaastegelane. Uus tase ühises arusaamas ja kaastundes näitlejate ja pealtvaatajate vahel saavutatakse tänu dünaamiliselt arenevale etendusele, mida kujundab kollektiivne emotsionaalne kogemus. Meie hiljutine neuroteatri etendus "Demultiplexia" toetus mitmele uudsele teadusuuringule neurokinemaatikas, neurokoreograafias ning aju-arvuti liidestes (BCI). Etendust sai jooksvalt täiendada tehisintellekti komponentidega.

Vaata klippi etendusest. 

Matthew Crandall, Ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste suhete dotsent 
"The changing world order and aspiring global faiths, becoming local in a globalized world"

Maailmauskude võimet tegutseda ja saada hakkama muutuvas maailmakorras saame paremini selgitada, liites omavahel rahvusvaheliste ja religiooniuuringute kontseptsioonid. Jälgides ameerikakeskseid maailmausundeid, saame analüüsida maailmakorra muutuse mõju nende tulevikuväljavaadetele. Nii kuidas on muutumas maailm, peavad ka maailmausundid muutuma.

Kuula Vikerraadio saadet Matthewst.

Kell 13.45

Parimate kolleegide tunnustamine
 • Tallinna Ülikooli teenetemärgid
 • Tallinna Ülikooli rektori tänukirjad
 • Tallinna Ülikooli kirjandusauhind
 • Tallinna Ülikooli parimad publikatsioonid
 • Tallinna Ülikooli parimad õppejõud ja õppe arendajad
 • ELU programmi parim visuaal

Kell 14.15

Vastuvõtt Teadlaste Foorumis
Kevadiselt särtsaka kavaga esinevad BFMi koor ja solistid.
Pianist Auri Niilo.
Kõik kõned tõlgitakse nii eesti kui ka inglise keelde.
Jälgi sündmuse lehte ka Facebookis.

*Korraldajal on õigus teha vajadusel programmis muudatusi.

Lisainfo:

Kadri Kiigema
Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
Telefon: 6409 120
E-post: kadri.kiigema....at....tlu.ee

Registreeri TLÜ Päevale (tähtaeg 12. märts)