Kaseke

Ploompuu T. Saastatud õhu mõju kasele. Keskkonnakaitse. 1984. Nr. 5. Lk. 12-17

Ploompuu, T., Sander H. Kask on ka linnapuu. Eesti Loodus. - 1999.- Nr. 7.

Ploompuu, T. Soo kask ja raba kask. Eesti Loodus - 1999.- Nr. 8.

Ploompuu, T. Põlised puisniidukased. Eesti Loodus. - 1999.- Nr. 11/12. Lk. 481-482.

Ploompuu T. Linnaäärepihlakad. Eesti Loodus. - 2000.- Nr. 10. Lk.

Ploompuu T. Umbaia kahvelmänd. // Eesti Loodus. - 2001.- Nr. 8.

 

Sibiökoloogia

Ploompuu T., Kannukene L. Kirde-Eesti rabade tulevik. Kaasaegse ökoloogia probleemid: Ökoloogia ja ühiskond. Tartu, 1988. Lk. 120-123.

Ploompuu, T. Laukavee omadused Lääne-Virumaa rabades. XIX Eesti Loodusuurijate päev. Kirde-Eesti Loodus. TA kirjastus. Tartu-Tallinn.1996. Lk. 52-58.

Ploompuu, T. Changes of mushroom species composition of alkaly polluted bogs in NE Estonia. Fungi and lichens in the Baltic region. 13. international conference. Ri ga 1996. P 44-45.

Ploompuu, T. Rabade taimekoosluste teisenemine leeliselise tolmusaaste toimel Kunda ümbruses.- Kaasaegse ökoloogia probleemid. Ajalised muutused Eesti eluslooduses ja keskkonnas. Tartu, 1997. Lk. 177-184

Kaasik, M., Ploompuu, T., Sõukand, Ü., Kaasik, H. 2001. The impact of long-term air pollution to the sensitive natural ecosystems: a case study. 7th International Conference on Environmental Science and Technology. University of the Aegean, Ermoupolis, Greece, pp. 381-387.

Kaasik, M., Ploompuu, T., Sõukand, Ü. Leelissaaste mõju Kirde-Eesti suurrabade ökosüsteemile ja atmosfäärse süsiniku sidumise võimele. Rmt: Kaasaegse ökoloogia probleemid IX. Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas. Toim. T. Frey. Tartu, 2003 Lk. 64-72.

 

Lilled-rohud ja mis neist saab

Ploompuu T. Värvime pühademunadmunad taimevärvidega Maakodu. - 1993. - nr. 3. Lk. 27-28.

Ploompuu T. Laanekannike. Eesti Loodus. Nr. 5. 1994

Ploompuu, T. Eesti kodumaised tuhkpuud. Dendroloogilised uurimused Eestis. Tallinn 1999. Lk. 38-54. (vaata tuhkpuude fotosid)

Ploompuu, T. Harjumaa klindieelsete saarte soontaimed. Eesti Loodusuurijate seltsi aastaraamat. 76. kd. Soome lahe saarte loodus. Tallinn, 1995. Lk. 17-49.

Ploompuu, T. Lactuca tatarica - forming new part of the area by vegetative spreading - on northern coasts of baltic sea. Botanica Lithuanica. 1997, Suppl. 1, p. 125-127.

Linna taimed

Ploompuu T. Mida kõike kasvab raudteel! Rukkilill. 1990/1991. Nr. 2. Lk. 42-46.

Ploompuu T. Eesti arbuusisaak tuleb tänavu hea, aga melon ilmselt ikaldub,... Maaleht. 1992. 10. september.

Ploompuu, T., Soekov, A. Kaudsest inimmõjust tingitud muutused linnametsade taimkattes Nõmmel (Tallinn). Inimmõju Tallinna keskkonnale III. Tallinn. 1996. Lk.117-126.

Ploompuu, T. 2000. Tallinna kruntide rohttaimestiku seisund. Rmt: Kaasaegse ökoloogia probleemid VIII. Loodusteaduslikud ülevaated Eesti Maa Päeval. Toim. T. Frey. Tartu, lk 194-203.

 Ploompuu T., Laansoo U. 2001. Tallinna kruntide taimestik. Rmt.: Eesti Loodusuurijate Seltsi aastaraamat. 80. köide. Lk.108-155.