Miks ja kust tuleme, kuhu läheme

Ploompuu T. Milleks on vaja vanadussurma. Schola bioteoretica XVI: Surma teooria. Tartu, 1990. Lk. 18-22.

Ploompuu, T. Elu esimesed aastamiljardid: ökoloogilised kriisid ja revolutsioonid. Ontogenees ja fülogenees. Schola biotheoretica XXIV. Tartu. Sulemees 1998 Lk. 16-26.

Ploompuu, T. Miks oli vaja eukatüootset rakumälu. Biosüsteemide mälu teooria. Schola biotheoretica XXV. Tartu. Sulemees 1999 Lk. 51-56.

Ploompuu T. Mitmesse riiki jaguneb elusloodus? (1) . Eesti Loodus. - 2000.- Nr. 8.

Ploompuu T. Mitmesse riiki jaguneb elusloodus? (2) . Eesti Loodus. - 2000.- Nr. 8.

Ploompuu, T. Puhkav ja tegus evolutsioon. Puhkuse teooria. Schola biotheoretica XXIX. Tartu. OÜ Sulemees 2003 Lk. 70-75.