BAKTERID = PROKARÜOODID

LIIKE

 

Domeen: ARHEBAKTERIDkemosünteesijad, ?

 

 

Crenarcheota

 

Euryarcheota

 

Korarcheota

 

Domeen: EUBAKTERID

 

 

Kemosünteesijad, erinevad fotosünteesijad (ATP, väävli, vee=Sinivetikad), heterotroofsed…~12 rühma

 

Domeen: EUKARÜOODID

 

SEENE ELUVORM

 

Seeneriik s.str. Mycota

 

Hk. Viburseened Chytridiomycota

<1 000

 

Hk. Ikkesseened (=Seigseened) Zygomycota

>1 000

 

Hk. Krohmseened Glomeromycota

230

 

Hk. Kottseened Ascomycota

64 000

 

Hk. Kandseened Basidiomycota

31 000

 

Stramenopiiliriik Stramenopila (vt. ka taime eluvorm)

 

Hk. Munasseened Oomycota

500

 

Hk. Esiviburseened Hyphochytriomycota

23

 

Hk. Vesilimaseened Labyrinthulomycota

30

 

 

Juurjalgsete riik   Rhizaria (ka looma eluvormi esindajaid)

 

 

 

Hk. Nuuterseened Plasmodiophoromycota

29

 

Amööbiriik Amoebozoa (ka® LOOMA ELUVORM)

 

Hk. Limaseened Myxomycota

500

 

 

 

Hk. Väärlimaseened Dictyosteliomycota

50

 

Ekskavaadiriik Excavata  

 

 

 

Hk. Ebalimaseened Acrasiomycota

15

 

 

LOOMA ELUVORM (Loomariik s.str. ja paljud protistid)

1,5 milj.

 

 

 

 

 

 

TAIME ELUVORM

 

 

Taimeriik Planta

 

 

 

 

Hk. Punavetikad Rhodophyta

4 000

 

Hk. Rohevetikad Chlorophyta (sh. Hk. Ikkesvetikad, . Hk. Mändvetikad)

7 000 +7 000+400

 

 

 

Sammaltaimed Bryophyta (Hk.-d: Kõdersamblad, Maksasamblad ja Lehtsamblad)

250   7 000   16 000

 

Soontaimed Cormophyta (Hk.-d: Sõnajalgtaimed(3), Paljasseemnetaimed(3-4), . . Katteseemnetaimed(1))

10 000 800 250 000

 

 

Ekskavadiriik Excavata (ka looma eluvormi esindajaid: viburloomi)

 

 

Hk. Silmviburvetikad Euglenophyta

1 000

 

 

Juurjalgsete riik   Rhizaria (ka looma eluvormi esindajaid)

 

 

 

 

Hk Chlorarachnidophyta

??10

 

Stramenopiilide riik Stramenopila (vt. ka seene eluvorm)

 

Hk. Koldvetikad Chrysomonada

1 000

 

 

 

Hk. Ränivetikad Bacillariophyta

>10 000

 

Hk. Eriviburvetikad Xantophyta

(200)

 

Hk. Pruunvetikad Phaeophyta

900

 

 

Hakrüfüüdiriik Hacrobia

 

 

 

 

Hk. Neelvetikad Cryptomonada

200

 

 

Alveolaadiriik Alveolata (ka looma eluvormi esindajaid: ripsloomad jt.)

 

 

 

Hk. Vaguviburvetikad Dinomastigota

4 000

 

Kõik kokku

2 milj. (30 milj.)