Toomas Põld, meditsiinidoktor

Sünniaeg ja -koht

21.detsebril,1961 Kohtla-Järvel

Hariduskäik

1980, Jõhvi Keskkool (Jõhvi Gümnaasium);

1992, Tartu Ülikooli Arstiteaduskond, eriala arst-psühholoog;

1992-93 Helsingi Ülikool Arstiteaduskond;

1992-93 Sibeliuse Muusikaakadeemia;

1993 oktoober-november, Joint Vienna Insituut, Austria;

1994, California Ülikooli suvekool, USA;

1995-96, Bergeni Ülikooli Psühholoogia osakond, Norra;

1997 oktoober-november, Heriott-Watt Ülikool, Inglismaa 1993.

Teenistuskäik

19931996, EV Sotsiaalministeeriumi arst-konsultant;

Alates 1993, lektor Tallinna Pedagoogikaülikooli Bioloogia õppetoolis;

Alates 1995, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti vastutav valvearst;

Alates 1997, AS Hansatee Grupp, Tallink laevade peaarst.

Teadustöö põhisuunad

Inimese aju integratiivsete funktsioonide psühho-füsioloogilised printsiibid, teadlikkus-teadvus kujunemine.

Organisatsiooniline tegevus

Korporatsioon Fraternitas Estica.

Rahvusvahelised konverentsid

Hispaania, Portugal, Prantsusmaa, Taani, Norra, Soome, Inglismaa – kõik seotud inimese tervise teadlikkuse kujundamisega

Loengukursused

Inimese anatoomia ja füsioloogia – psühholoogia üliõpilastele

Inimese bioloogia – bioloogia üliõpilastele

Loomafüsioloogia – bioloogia üliõpilastele

Mikrobioloogia – bioloogia üliõpilastele ning magistrandidele

Loote areng ontogeneesis ja inimese seksuaalsuse kujunemine – üleülikooliline

Neurofüsioloogia – psühholoogia eriala üliõpilastele

Uuringud

Eesti koolide 5-te ja 10-te klasside õpilaste terviseteadlikkus 97/98