TÕNU PLOOMPUU

Lapsed:

Pent

Mats

Hannu

Päritolu

Idamaade kalendrite järgi sünnilt üks viimane siga

 Minu mitokonder pärineb teadaolevalt Kullamaa kihelkonnast Soosalust, Nissi piiri äärest. Y-kromosoomi rännakud on teada Kuusalu kihelkonnast Kiiu kandist üle Võllaskatku ja Koitjärve Tallinna. Ülejäänud geenide päritolu kaob aja hämarusse Vigala, Kullamaa, Nissi, Kuusalu ja Tartu-Maarja kihelkondades.

Kolmat põlve Nõmmelane.

Aeg-ajalt kaon Läänemaale Umbaiale (kolme valla piiripunkti kõrvale) (korrastamata märkmed sealsest elustikust)

Vaim on valminud stagna-ajal, aga proletaarset päritolu ei oma.

Üks pildike erialase tegevuse algaegadest. (tegelase seljataga – pole pildil näha – pilditegelkase praegune ajutise põgenemise paik; ees paremal olev mets on täiesti alles)

Üks veel varasemast ajast (Devoni aja selgroogsete eluga sarnane olemine)

 

Poliitiline kuuluvus – puudub. Viimane ühemõtteliselt poliitiline organisatsioon, kuhu kuulusin, oli üleliiduline leninlik kommunistlik pioneeriorganisatsioon (või kuidas ta nimi oli).

Prostitutsiooni suhtes rangelt eitav, tahetagu seda pakkuda lihalikult Tattari tänavas, nõutagu seda füüsiliselt tööturul ehk vaimselt Moskvast või Brüsselist. Prostitutsioon on küll turumajanduse vundament, aga domineerima tükkiv turumajandus on ilmne inimkonna ülespetsialiseerumise tunnus, mis viib samasse auku mammutite ja dinosaurustega. Enda ärameelitada laskmine Euroopa Liidu meepottidest on olelusvõitluses alla andmine, enda hävingu heakskiitmine magusa uima eest. Inimeseks jäämine on kindlasti palju raskem kui Euroopa Liidule alistumine, aga alistatud tööloomad visatakse amortiseerudes unustuse prügikasti. Inimkonna areng ei saa toimuda läbi prostitutsiooni, vaid läbi tasakaalustatud differentseerumise. Inimkond on bioloogiliselt ja sotsiaalselt mälult liiga elavalt mitmekesine, et seda oleks võimalik suruda elutu, näotu, kodumaatu kapitali (=vabaenergia) taastootmise ühemõõtmelise “tahte” alla, ilma seda kapitali ennast hävitamata.

Koduloomad

Praegu koer (vabatõuline kolli) ja ämblikud.

Olen kasvatanud küülikuid, ülikooliaastatel olin aeg-ajalt sunnitud ühiselamus lutikaid toitma.

Kodutaimed

Toalilli vähe. Aias üle 350 soontaimeliigi.

Koduseened

Kord kasvas keldris tõmmuriisikas. Aeg-ajalt on külmkapis esimene täielikult sekvineeritud (loetud geenijärjestustega) eukarüoot – Saccharomyces cerevisae.

Kodubakterid

Üritan hästi kohelda oma Esherichia coli’sid (koli-bakter) ja teisi temasuguseid sõpru.

 Tagasi