Valik elektroonilisi loengukonspekte ja muid õppematerjale Tõnu Laasilt

 • Matemaatilised meetodid loodusteadustes:

  Materjale ainest Eksperimentaalfüüsika.

 • Laboratoorsete tööde juhendmaterjale:
 • Loengumaterjale Tänapäevasest füüsikast
 • Loengumaterjale Sissejuhatusest erialasse

  Lühikonspekt tahkisefüüsikast

  Materjale õppeinest Sissejuhatus plasmafüüsikasse:

 • Lisamaterjale ainest Matemaatilise füüsika meetodid. Loengukonspekt "Vektor- ja tensoranalüüs" on koostatud koostöös Risto Tammeloga Tartu likoolist.
 • Arvutustehnika rakendamine füüsikas. Abimaterjalid, hinded