TLÜ MA INFOTUNNID 2020

 

25. maist kuni 12. juunini toimuvad Tallinna Ülikooli magistriõppe infotunnid, sel aastal Zoomi vahendusel. Infotunnis saad tutvuda meie poolt pakutavate võimalustega, erinevate õppekavade ja sisseastumistingimustega. Ühe infotunni kestus on umbes üks tund ning soovi korral saad esitada ka täpsustavaid küsimusi. 

Tutvu kõikide magistriõppekavadega ja leia endale sobivaim. 

Kõikidel, kes soovivad osaleda infotundides, palume ennast kindlasti ka infotundi registreerida, et teaksime sind oodata! Registreeri siin

  • Infotunde salvestatakse!
  • Toimunud infotundide salvestused leiad selle lehe lõpust!
* Kavas tuleb veel täpsustusi ja täiendusi!

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Kuupäev Kellaaeg Eriala Tutvustus Zoomi link
27. mai 18.00 Ekraanimeedia ja innovatsioon
 
Kommunikatsioonijuhtimine
 
Nüüdismeedia
Sind huvitavad platvormiseerumise, digitaliseerumise aga ka innovatsiooniga põmunud küsimused? Soovid ise luua uut meediat või juhtida kommunikatsioonivooge? Või neid protsesse hoopis uurida? Siis tule uuri, mida BFMil sulle pakkuda on. Meie tudengiteks võivad olla nii pikaajalise karjääriga ajakirjanik, meediaekspert kui ka vastne ülikoolilõpetaja. Zoom

 

Digitehnoloogiate instituut

Kuupäev Kellaaeg Eriala Tutvustus Zoomi link
27. mai 17.00 Infotehnoloogia juhtimise eriala infotund Infotehnoloogia juhtimise õppe eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine. Õpime koos, kuidas analüüsida ettevõtte IT-protsesse ja hinnata muudatuste mõju põhiprotsessidele, juhtida ettevõtte IT arendus- ja haldustegevust ning kavandada ja juhtida erialaprojekte. Infotehnoloogia juhtimise erialast räägib õppekava juht Peeter Normak.

Zoom

1. juuni 16.00 Informaatikaõpetaja  eriala infotund Informaatikaõpetajaks õppides saad oskused ja kvalifikatsiooni õpetada informaatikat ja muid digitehnoloogiaga seonduvaid teemasid üldharidus- ja kutsekoolis, aga ka nõustamaks täiskasvanuid töökohal või juhendamaks laste huviringe digitehnoloogia valdkonnas. Vastuseid annab informaatikaõpetaja õppekava juht Mart Laanpere.

Zoom

1. juuni 17.00 Matemaatikaõpetaja eriala infotund Matemaatikaõpetaja õppekava annab teadmised ja oskused, et õpetada matemaatikat gümnaasiumis ja põhikoolis. Samuti rakendavad eriala lõpetajad oma korrastatud analüütilist mõtlemist ning omandatud juhioskuseid haridusmaastikul erinevates rollides. Infotundi juhib õppekava kuraator Madis Lepik. Zoom
2. juuni 16.00 Infoteaduse eriala infotund Ootame õppima kõiki bakalaureusekraadi omandanuid või diplomiõppe lõpetanuid, kes tunnevad huvi, kuidas koguda, töödelda, vahendada ja säilitada informatsiooni ning kuidas kujundada ja hallata info- ja teadmusprotsesside tõhusaks toimimiseks vajalikke süsteeme ja teenuseid. Tule infoteaduse teabetundi, et oma küsimus õppekava juhile Aira Lepikule esitada! Zoom
3rd of June 16:00 Interaction Design and Human-Computer Interaction programmes' information webinar Human-Computer Interaction (HCI) curriculum brings together computing, interaction design and cognitive psychology. It offers a research-based approach to designing interactive, software and technical systems. Head of the Programme, Ilja Šmorgun introduces HCI programme. Interaction Design curriculum is 100% online study programme. It prepares graduates with marketable skills in design, technology, and theory as related to the domain of Interaction Design and Human-Computer Interaction. Head of the Programme Sónia Sousa introduces Interaction Design programme. Zoom
Digitehnoloogiate instituudi ÕPPEKAVAD, MIS EI TEE ERALDI INFOTUNDI – Avatud ühiskonna tehnoloogiad, digitaalsed õpimängud ja haridustehnoloogia. KUI TEIL TEKIB MÕNI ÕPPEKAVAGA SOETUD KÜSIMUS, SIIS PALUN KONTAKTEERUGE ÕPPEKAVA ÕPPENÕUSTAJAGA.

Haridusteaduste instituut

Kuupäev Kellaaeg Eriala Tutvustus Zoomi link
28. mai 16.00 Kasvatusteadused Kas tahaksid omada sügavamat arusaamist võimaldavat laiaulatuslikumat vaadet haridus- ja kasvatusprotsessidele ühiskonnas ja kultuuris? Kas tahaksid tänapäeval maailmas toimuva mõtestamiseks süveneda ka haridus- ja kasvatusvaldkonna ajalukku, et mitte hakata leiutama n-ö jalgratast? Kas tahaksid teadlikumalt mõista iseennast kui individuaalselt eripärast inimest, end kui õppijat, kui haridusalal töötajat? Kas tunned, et tahaksid olla hariduse alal selleks värskeks ning mitmekülgsete teadmistega jõuks, kes loob Eesti tulevikku? Kui jah, siis on kasvatusteaduste magistriõppekava just sulle! Zoom
3. juuni 15.00 Klassiõpetaja Kas teadsid, et Eesti kool on maailma üks parimaid? 2018. aasta PISA testi tulemused näitavad, et Eesti on Euroopas esimesel kohal. Selle edu taga seisavad eelkõige klassiõpetajad. Tule ja anna sinagi oma panus uue põlvkonna edule – õpi klassiõpetajaks! Zoom
3. juuni 17.00 Andragoogika

Miks armastada õppimist?

Kui sa oled huvitatud panustamast elukestva õppe, täiskasvanuhariduse, mitteformaalõppe ja täiskasvanute koolituse valdkondade ja innovatiivsete õpikeskkondade arengutesse, tahad juhtida selle valdkonna uuendusi, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid toetada täiskasvanute ja erinevate põlvkondade elukestvat õppimist, siis on andragoogika magistriõpe just sulle mõeldud!

Zoom
4. juuni 17.00 Kutseõpetaja Kutseõpetaja õppekava on Eestis ainuke kutsehariduse valdkonna magistriõppekava. Selles interdistsiplinaarses õppekavas on ühendatud kahe ülikooli tugevused – Tallinna Ülikooli pikaajalised teadus-, arendus- ja õppetöö kogemused haridusteaduste ning Tallinna Tehnikaülikoolil tehnika- ja majandusteaduste valdkondades. Spetsialiseeruda saab kutsepedagoogika, inseneripedagoogika või ettevõtluspedagoogika suunale. Zoom
5. juuni 15.00 Mitme aine õpetaja

Sada põhjust õppida õpetajaks

Eesti kool, meie õpetajad ja õpilased kuuluvad maailma tippu – seda näitasid ka viimased PISA-testi tulemused, mille järgi oleme Euroopas esikohal! Tule ja ole osa sellest saavutusest – õpi mitme aine õpetajaks! Olgu sinu kireks eesti keel, inglise keel, matemaatika, loodusained või midagi muud – sellel õppekaval saad suurepärased teadmised erinevates õppeainetes hakkama saamiseks ning kujuned väärtustatud professionaaliks, kes suunab Eesti tulevikku järgnevate kümnendite jooksul.

Zoom
9. juuni 16.00 Noorsootöö korraldus

Kuidas kavandada noorsootöötajana oma professionaalset arengut?

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse esmakordselt noorsootöötaja 7. taseme kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. 

Zoom
12. juuni 17.00 Alushariduse pedagoog Kui soovid teada, kuidas juhtida lasteaias õppekasvatustegevust, pakkuda pedagoogilist ja kvaliteedihindamise-alast nõustamist ja viia end kurssi eelkoolipedagoogikat ja alushariduse uuenduslikkust käsitlevate teemadega, on alushariduse pedagoogi magistriõppekava just sulle. Olgu sinu unistuste amet milline tahes – koolieelse lasteasutuse õpetaja, õppealajuhataja, direktor, haridusvaldkonna spetsialist – meie magistriõppekava loob võimaluse valida endale huvipakkuv karjäär, mis toetab terve ühiskonna heaolu ja arengut. Zoom

 

Humanitaarteaduste instituut

Kuupäev Kellaaeg Eriala Tutvustus Zoomi link
28. mai 16.00 Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Kui sa tahad ja julged noorte tulevikku muuta, olla osaline nende kasvamise ja kujunemise suunamisel, inspireerida neid mineviku vastu huvi tundma ja tänases elus aktiivselt kaasa lööma, tule õppima Tallinna ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks. Zoom
1. juuni 16.00 Kultuuriteooria ja filosoofia

Kultuuriteooria ja filosoofia magistrikava on interdistsiplinaarne õppekava, mis pakub süvendatud teadmisi nii kultuuriteooria kui ka filosoofia valdkonnas. See on Eestis ainulaadne õppekava, mis on mõeldud ennekõike nendele bakalaureusekraadi omandanud inimestele, kellel on sügavam huvi teoreetiliste küsimuste ja kultuurinähtuste mõtestamise suhtes. Õppekavale on teretulnud kõik kultuuri- ja filosoofiahuvidega inimesed, keda köidab enese ja ümbritseva analüüsimine.

Zoom
5. juuni 16.00 Vene keele ja kirjanduse õpetaja +
Slaavi keeled ja kultuurid
Slaavi keeli ja kultuure ootame õppima neid, kes tunnevad huvi vene keele ja kirjanduse põhjalikuma õppimise vastu. Õpetajakoolitus aga sobib neile, kes on huvitatud haridusprobleemidest ja kellel on soov töötada üldhariduskooli õpetajana. Zoom
8. juuni 16.00 Kirjalik tõlge + Suuline tõlge Häid tõlkijaid ja toimetajaid vajatakse väga paljudel erialadel. Ootame sind õppima kirjaliku tõlke õppekavale, kui oled lõpetanud mistahes eriala bakalaureuses, sul on väga hea emakeele ja inglise keele oskus, kirjalik väljendusoskus ning analüüsivõime. 
Suulise tõlke erialale ootame õppima inimesi, kes on osavad võõrkeeles ja tunnevad huvi ümberringi toimuva vastu. Õppekava on praktilise suunitlusega, mis tähendab, et õpingute käigus arendatakse teadmisi mitmesugustel teemadel (majandus, õigus, keskkond jms), seega ei võimalda suulise tõlke õpingud mitte ainult lihvida võõrkeeleoskust ning omandada suulise tõlke tehnikat, vaid saada ka rohkelt teadmisi eri valdkondadest.
Zoom
4. juuni 16.00 Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria

Soovid õppida tundma kirjanduse, filmi ja visuaalkultuuri vahelisi suhteid nii nüüdisaegses kui ka ajaloolises kontekstis? Tahad saada uusi teoreetilisi teadmisi intermediaalsest esteetikast, kirjandus-, visuaalkultuuri- ja filmiteooriast? Soovid õppida analüüsima nii vanu kui ka nüüdisaegseid tekste ja kujutisi? Kui jah, siis kirjandus- visuaalkultuuri ja filmiteooria magistrikava sulle!

Zoom
3. juuni 16.00 Kirjandusteadus Ootame õppima kõiki bakalaureusekraadiga õppureid, kellel on tõsine huvi kirjanduse ja kultuuri vastu, mitmekülgsed humanitaarsed huvid, avatud meel, hea kirjalik väljendusoskus ning analüüsivõime. Samuti on oodatud need üliõpilased, kes on varem olnud seotud mõne muu erialaga, kuid kirjandus pakub tõsist huvi ja on soov seda lähemalt tundma õppida.   Zoom
4. juuni 15.00

Võõrkeeleõpetaja

inglise keele (ja teise keele õpetaja)

saksa keele (ja teise keele õpetaja)

prantsuse keele (ja teise keele õpetaja)

soome keele (ja teise keele õpetaja)

Võõrkeeleõpetaja MA õppekava tüüpiline õppija on juba tööelu alustanud tegevõpetaja, ent palju on ka noori, kes soovivad süvendatult edasi tegeleda neid huvitava sihtkultuuri keele ja kultuuriga, kuid ei ole veel kindlad, kas õpetajaamet on nende tulevik. Võõrkeeleõpetaja kaval õpivad koos erinevate keelekombinatsioonidega üliõpilased ja õppekava toetab mitmekeelsust ka sisulise ülesehituse poolelt - erialaained on kas inglise, prantsuse, saksa või soome keeles, kasvatusteaduslikud ained eesti keeles ja ainedidaktika eesti keeles ja erialakeeles. Teoreetiliste teadmiste omandamist toetab alates esimesest semestrist läbivalt praktikamoodul. 
Valmistame ette õpetajaid, kes on oma sihtkeele ja kultuuri populariseerijad ja vahendajad Eesti koolides ning kes keele- ja kultuuriteadmiste kaudu toetavad õpilaste arengut isiksustena. 
Infotunnis anname ülevaate õppekava struktuurist ja räägime sisseastumistingimustest. Lisaks on võimalik esitada küsimusi nii ainete sisu, praktikavõimaluste, kui ka eelneva töö- ja õpikogemuse arvestamise kohta. 
Zoom
10. juuni 16.00 Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Vajadus kvalifitseeritud ja värskete ideedega eesti keele ja kirjanduse õpetajate järele on püsiv ja head eesti keele ja kirjanduse õpetajad on väga nõutud. Eesti keel ja kirjandus moodustavad eesti kultuuri tuuma ja on määrava tähtsusega Eesti identiteedi jaoks.

Zoom

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Kuupäev Kellaaeg Eriala Tutvustus Zoomi link
28. mai 17.00 Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja, MSc Õpetajana on võimalik anda edasi oma ideid Eesti koolihariduse paremaks muutmiseks ja kujundada kool kohaks, kus õpilased ennast arendades mõnusalt tunnevad ehk olla teenäitaja ja suunaja. Õppekaval saab õppida bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunal. Õpetaja eriala omandajatele on loodud paindlik keskkond, mida on võimalik õppida töö kõrvalt ning õpingute hõlbustamiseks oleme loonud sihtotstarbelise loodusteaduste õpetaja eriala stipendiumi. Zoom
28. mai 18.00 Organisatsioonikäitumine, MA

Organisatsioonikäitumises läbitakse õppeaineid mis aitavad nii juhi kui spetsialisti vaatevinklist mõista inimeste tööalase käitumise psühholoogilisi mehhanisme, organisatsioonide ja inimeste juhtimise ning arendamise põhimõtteid. Lisaks käsitletakse tervishoiuorganisatsioonides töötavatele spetsialistidele olulisi teemasid, näiteks tervishoiukorraldus, nõustamise alused, kriisiabi jms. Magistritöö raames uuritakse mõnda olulist organisatsioonikäitumise valdkonna probleemi süvitsi.

Organisatsioonikäitumise põhieriala jaguneb kolmeks suunaks:

  • organisatsioonikäitumise üldsuund;
  • organisatsioonikäitumise spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele;
  • organisatsioonikäitumise spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele.
Zoom
1. juuni 15.00

Keskkonnakorraldus, MScLinnakorraldus, MA

Kahe õppekava ühine infotund.

Keskkonnakorralduse magistri õppekavas on keskmes keskkonnateadlike ja keskkonnasäästlike põhimõtete rakendamine erinevates tegevusvaldkondades. Samuti on ka linn elukeskkond, mida loovad geograafilised, sotsiaalsed, ökoloogilised, kultuurilised ja poliitilised protsessid. Linnakorralduse magistriõppes saab omandada teadmisi nii Eestis kui ka maailmas toimuvatest linnastumisega seotud aspektidest. Zoom
1. juuni 17.00 Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, MSc Molekulaarse biokeemia ja ökoloogia eriala sobib mõtte-erksale, iseseisva tööoskusega üliõpilasele. Meie tulevane üliõpilane on huvitatud seostest organismide ja nende elukeskkonna vahel ning soovib neid seoseid uurida molekulaarsel tasemel, kasutades tänapäeva biokeemia, analüütilise keemia, molekulaarbioloogia, molekulaargeneetika ning geenitehnoloogia meetodeid ja aparatuuri.  Zoom
3. juuni 16.00

Heaolu ja tervisekäitumine, MA

Ingliskeelse õppekava eestikeelne infotund.

Pandeemia on omamoodi proovikivi tsivilisatsioonile, mis karjub humanistlike väärtuste järele. Me vajame neid, kes hoiavad meie silme ees humanistlikke väärtusi. Heaolu teema sisaldab erinevate teadusvaldkondade lähenemisi. Sellest aga tuleneb asjaolu, et asjatundjaks heaolu alal saab pidada inimest, kelle teadmised sisaldavad arusaamu erinevatest heaolu tüüpidest ja nende olemusest. Laiem vundament annabki kõne all olevale olulise eelise nende õppekavade ees, kus heaoluks peetakse ühte heaolu tüüpi. Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi esimene ingliskeelne õppekava on rahvusvaheline. Rahvusvahelisus on oluline selles mõttes, et ta näitab heaolu teema sõltuvust erinevatest kultuuridest ja samas toob esile universaalsed, kõiki inimesi puudutavad aspektid.  Zoom
3. juuni 17.00

Well-Being and Health Behaviour, M.A.

Infosession in English.

Are you eager to learn about people and their concerns and emotions? Would you like to know how to approach and measure a person's well-being in a science-based way? Are you ready to find solutions in the future to help people live healthier lives and prevent premature illness? Come and learn new valuable knowledge that contributes to your current speciality, and with relevant knowledge and experience it is possible to influence the individuals and health situation in your community through health promotion processes and team leadership. Zoom
*Loodus- ja terviseteaduste instituudi ÕPPEKAVAD, MIS EI TEE ERALDI INFOTUNDI –
Kehakultuuri õpetajaKunstiteraapiadPsühholoogia.
Küsimuste korral palun kontakTEERUGE õppekava õppenõustajaga

Ühiskonnateaduste instituut

Kuupeäev Kellaaeg Eriala Tutvustus Zoomi link
29. mai 15.00

Riigiteadused, MA

Politoloogia, MA

Rahvusvahelised suhted, MSc

Poliitika – see on ühiskondliku muutuse loomise vahend. Kui veel mõne aasta eest võis arvata, et riigi juhtimiseks ja ühiskonnaelu suunamiseks piisab õiguse, rahanduse või avaliku halduse alastest teadmistest, siis viimase aja sündmused ütlevad selgelt: poliitika on tagasi.       Reformide või vabakondlike algatuste edu ei sõltu üksnes haldusmenetluse loogikast või nutikast ideest projektijuhi peas. Oluline on mõista ka, kuidas käib poliitiline prioriteetide seadmine, mil moel kujundab meedia või poliitiline kultuur avalikkuse reaktsiooni või kuidas ära tunda poliitika kujundamisel avanevat võimaluste akent.

Politoloogia magistriõpingud avavadki selle pealtnäha irratsionaalse maailma mõtestamist võimaldavate teadmiste laekaid.

Riigiteaduste magistriõpingud tegelevad tänapäevaste valitsemisteooriatega ja nende rakendamise analüüsiga aidates selgitada kuidas poliitika tekib, mil moel seda ellu viiakse ning kuidas see meid ja ühiskonda mõjutab.

Kui sulle aga pakub huvi hoopis rahvusvaheline julgeolek ja muutuv maailmakord, ootame Sind õppema rahvusvaheliste suhete magistriõppesse. Meie juures on erakordne võimalus õppida rahvusvaheliste suhete tippteadlastelt rahvusvahelises keskkonnas.

Zoom
27. mai 15.00

Sotsiaaltöö, MA

Sotsioloogia, MA

Sotsiaaltöö magistriõppekava eesmärk on ette valmistada sotsiaaltöötajaid, kes tunnevad sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid ning on pädevad neid rakendama praktilise sotsiaaltöö erinevates valdkondades, sotsiaaltöö arendamisel ja juhtimisel. Lähtudes sotsiaaltöö väärtuspõhimõtetest ja eetilistest printsiipidest, on tolerantsed ning arvestavad kliendi kultuurilise eripäraga.        

Tallinna Ülikooli uuendatud, tsükliõppena toimuv sotsioloogia magistriõpe pakub head võimalust õppida mitmekülgselt ja loovalt analüüsima 21. sajandi ühiskonda ning arendada kriitilise mõtlemise oskusi. Ootame õppima kõiki, kellel on huvi maailmapilti avardada, ühiskonnas toimuvat paremini mõista, erinevaid sotsiaalseid protsesse analüüsida ja nende kohta iseseisvaid järeldusi teha.

Zoom

Registreeri sündmusele

Toimunud infotunnid

Eriala Tutvustus Järelvaatamise link
Keeleteadus ja keeletoimetamine Ootame sind õppima keeleteaduse suunale, kui oled huvitatud keele struktuurilistest, kommunikatiivsetest, kognitiivsetest ja sotsiaalsetest aspektidest ning soovid luua endale võimaluse kasutada oma teadmisi edaspidi ka keelealases uurimistöös. Keeletoimetaja suunale ootame õppima avatud ja aktiivseid keelehuvilisi, keda ei hirmuta kurtmine keelevigade üle või jutud eesti keele hukkaminekust ning, kes näevad keeles võimalusterohket maailma ennast teostada. Lisame peagi
Dokumentaalfilm Dokumentaalfilmi ootame õppima vaimult aktiivseid, loomingulisi, sotsiaalsete- ja kultuurihuvidega noori, kellel on eelnev õpi- ja/või töökogemus filmi, meedia või kunstialal. Tule kohtu infotunnis oma ala eksperdi õppekava kuraatori Riho Västrikuga, kes on edukas dokumentaalfilmide režissöör, produtsent ja keskkonnaajakirjanik ning samuti Euroopa Dokumentalistika Võrgustiku (EDN) liige ja Eesti Dokumentalistide Gildi asutajaliige. salvestus
Kunstiõpetaja Ootame õppima otsiva vaimuga loomingulisi inimesi, kellel on valmisolek piire ületavateks väljakutseteks - kunstiprotsesside mõtestamiseks, seoste nägemiseks ja loomiseks, ideede genereerimiseks, erinevate kunstikeelte lugemiseks ja kommunikeerimiseks, moodsate tehnoloogiate kasutamiseks. Ootame ka praeguseid kunstiõpetajaid enesetäienduseks ja kutsestandardile vastava kvalifikatsiooni omandamiseks. Lisame peagi
Muusikaõpetaja Muusikaõpetaja laiapõhjaline ning pidevalt uuenev õppekava on oma valdkonna parim ja võimaldab üliõpilasel valikainete kaudu oma õpinguid ise kujundada. Juhendajateks on oma ala spetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. salvestus
Lisaküsimuste korral võta julgesti ühendust:
Terttu Maastik
Terttu.maastik@tlu.ee
+372 640 9214