Aasta ülikoolis programmi õppekavad on kokku pandud bakalaureuse või magistri õppekava ainetest. Mõeldud on nii, et õppekava saab läbida ühe õppeaastaga ja sel juhul alustatakse septembri alguses. Mõne õppekava puhul tuleb kõne alla ka alustamine jaanuari lõpus ehk kevadsemestril. Sel juhul kulub õppekava läbimisele kalendriaasta.

Avalduse saab täita 19.8 kuni 2.09 õppeinfosüsteemi ÕIS avalehel (vasakus menüüs alumine rida).

Õpe on koos vastava eriala tudengitega kas päevaõppes või tsükliõppes. 

Programmi õppekava maksumus on kujunenud ainepunktide hinnakirja järgi ehk ainepunkti maht korrutatuna ainepunkti maksumusega. Maksta tuleb arve alusel septembris ja veebruaris. Avalduse saab täita 2. septembrini õppeinfosüsteemi avalehel (vasakus menüüs alumine rida).

Avatud õppe teabetund on 13. juunil, 13. augustil ja 15. augustil kl 16 ruumis A121, Narva mnt 29. Kõik kolm teabetundi on sama sisuga.

Tutvu õppekavadega

Aasta ülikoolis õppekavad 2018/19 õppeaastal Maht ainepunktides Hind eurodes
     
Kommunikatsiooni juhtimine (MA tasemel) 20 1296
Ristmeedia filmis ja televisoonis (inglise keeles) 22 1562
Hiina ja Jaapan: ühiskond ja kultuur 24 912
Kultuuriteooria 24 912
Sissejuhatus kirjalikku tõlkesse (MA tasemel) 24 912
Keeletoimetamine (MA tasemel) 24 912
Eesti keel ja kirjandus 24 912
Käsitöö - ideest tooteni 19 779
Kuidas kodus targalt toimetada 20 820
Käsitlusi kaasaegsetest linnadest (MA tasemel) 20 820
     
Lastekaitse põhialused (MA tasemel) 18 684
Eesti valitsemiskorraldus 18 684
Ärikorraldus 17 646
     

Kuidas asi käib

Esmalt tuleb täita avaldus. Registreerimine on semestripõhine. Juhul, kui mõnes aines osalemine ei ole võimalik, näiteks ajaliselt, siis ainesse ei registreerita ja selle aine eest maksma ei pea. Seda tuleb otsustada semestri alguses.

Pärast avalduse saatmist sõlmitakse õppijaleping õppeinfosüsteemis ÕIS ja selle kohta tuleb teade semestri eelnädalal. Teates on ka juhis, kuidas siseneda õppeinfosüsteemi, kus näeb oma tunniplaani. Toimumisaegu näeb ka siit.

Arve vormistatakse kaks nädalat pärast semestri algust kui ainetesse registreerimine on lõppenud. Kuni selle ajani saab ja võib osaleda õppetegevuses.

Õppe lõpetamisel väljastatakse läbitud ainete (tehtud on aines ette nähtud iseseisvad tööd ning sooritatud eksam või arvestus) kohta õppesoorituse tõend ja õppekava läbimise kohta tunnistus. Läbitud õppekava annab eelduse jätkamiseks eksternina vastava bakalaureuse või magistri õppekaval, sest eksternina õppimiseks on vaja vähemalt 15 EAP mahus läbitud õppekavajärgseid kohustuslikke aineid. Kui aga õppida edasi üliõpilasena, siis avatud õppes õpitud tulemused sobivad õppekava täitmiseks, millest need ained pärit on. Kui pole soovi õpinguid jätkata, siis on tunnistus dokument täienduskoolituse läbimise kohta.

Küsi lisa

Kui siinses valikus ei leidu Sinu vajadustele vastavat õppekava, siis kirjuta oma soovist e-posti aadressile avatudope@tlu.ee.

Marge Kõrvits