aasta ülikoolis

Mikrokraadi õppekavad on loodud bakalaureuse või magistritaseme ainetest. See tähendab, et õpid koos tudengitega, kas päeva- või sessioonõppes. Õpingud algavad septembris ja õppekava saad läbida ühe õppeaastaga. Õppimist saad alustada ka veebruari alguses ehk kevadsemestril. Sel juhul kulub õppekava läbimisele kalendriaasta.
Avaldusi 2022/23 õppeaasta sügissemestriks saab esitada 22. augustist 5. septembrini. Kontaktõpe algab 5. septembrist. Õppeaineid saab õpingukavasse deklareerida 12. septembrini. 

Õppekava maksumus on ainepunktide hinnakirja järgi ehk ainepunkti maht korrutatuna ainepunkti maksumusega. Maksta tuleb arve alusel septembris ja veebruaris.

Vali õppekava!

Aasta ülikoolis õppekavad 2021/22 õppeaastal Maht ainepunktides Hind eurodes
Kooliinformaatika (magistriõppe tasemel) 18 720
Andme- ja infohaldus 23 920
Ärikorraldus (bakalaureuseõppe tasemel) 23 920
Turunduskommunikatsioon (bakalaureuseõppe tasemel) 18 720
Visuaalne ja heliline kommunikatsioon (bakalaureuseõppe tasemel) 14 560
Ristmeedia (bakalaureuseõppe tasemel) 16 1184
Kultuuriteooria (bakalaureuseõppe tasemel) 24 960
Antropoloogia (bakalaureuseõppe tasemel) 24 960
Hispaania kultuur (bakalaureuseõppe tasemel) 24 960
Itaalia kultuur (bakalaureuseõppe tasemel) 24 960
Keeletoimetamine (magistriõppe tasemel) 30 1200
Kirjalik tõlge (magistriõppe tasemel) 24 960
Lastekaitse põhialused (magistriõppe tasemel) 18 720
Korrektor-keeletoimetaja 18 720

Kuidas asi käib?

  1. Esmalt tuleb täita avaldus. Registreerimine on semestripõhine. Juhul, kui mõnes aines osalemine ei ole võimalik, näiteks ajaliselt, siis ainesse ei registreerita ja selle aine eest maksma ei pea. Seda tuleb otsustada semestri alguses.
  2. Pärast avalduse saatmist sõlmitakse õppijaleping õppeinfosüsteemis ÕIS ja selle kohta tuleb teade semestri eelnädalal alates 29. augustist. Teates on ka juhis, kuidas siseneda õppeinfosüsteemi, kus näeb oma tunniplaani, kui soovitud õppeained on oma õpingukavasse valitud. Õppeaineid saab ise endale deklareerida pärast õppelepingu sõlmimist kuni 12. septembrini. Toimumisaegu näeb ka siit.
  3. Arve vormistatakse kaks nädalat pärast semestri algust kui ainetesse registreerimine on lõppenud. Kuni selle ajani saab ja võib osaleda õppetegevuses. Kui on registreeritud ja selgub tõsine põhjus, et ei saa õppimist alustada, siis tuleb sellest teatada avatud õppe spetsialistile e-kirjaga avatudope@tlu.ee
  4. Õppe lõpetamisel väljastatakse läbitud ainete (tehtud on aines ette nähtud iseseisvad tööd ning sooritatud eksam või arvestus) kohta õppesoorituse tõend ja mikrokraadi õppekava läbimise kohta tunnistus. Läbitud õppekava annab eelduse jätkamiseks eksternina vastava bakalaureuse või magistri õppekaval, sest eksternina õppimiseks on vaja vähemalt 15 EAP mahus läbitud õppekavajärgseid kohustuslikke aineid. Kui aga õppida edasi üliõpilasena, siis avatud õppes õpitud tulemused sobivad õppekava täitmiseks, millest need ained pärit on. Kui pole soovi õpinguid jätkata, siis on tunnistus dokument täienduskoolituse läbimise kohta.

Küsi lisa

Kui Sul tekkis küsimusi või siinses valikus ei leidu Sinu vajadustele vastavat õppekava, siis kirjuta oma soovist: avatudope@tlu.ee.