Inimesed

Aasta ülikoolis programmi õppekavad on loodud bakalaureuse või magistritaseme ainetest. See tähendab, et õpid koos tudengitega, kas päeva- või sessioonõppes. Õpingud algavad septembris ja õppekava saad läbida ühe õppeaastaga. Mõne õppekavaga saad alustada ka jaanuari lõpus ehk kevadsemestril. Sel juhul kulub õppekava läbimisele kalendriaasta. Õppekava maksumus on ainepunktide hinnakirja järgi ehk ainepunkti maht korrutatuna ainepunkti maksumusega. Maksta tuleb arve alusel septembris ja veebruaris.

Vali õppekava!

Aasta ülikoolis õppekavad 2020/21 õppeaastal Maht ainepunktides Hind eurodes
Kõrgema matemaatika alused 22  
Ärikorraldus 23 920
Reklaam kui kommunikatsioon 18 720
Visuaalne ja heliline kommunikatsioon 14 560
Ristmeedia 16 1184
Kultuuriteooria 24 960
Antropoloogia 24 960
Hispaania kultuur 24 960
Itaalia kultuur 24 960
Käsitlusi kaasaegsetest linnadest (MA tasemel) 20 885
Lastekaitse põhialused (MA tasemel) 18 720
Sissejuhatus kirjalikku tõlkesse (MA tasemel) 24 960
Keeletoimetamine (MA tasemel) 24 960

Kuidas asi käib?

  1. Esmalt tuleb täita avaldus. Registreerimine on semestripõhine. Juhul, kui mõnes aines osalemine ei ole võimalik, näiteks ajaliselt, siis ainesse ei registreerita ja selle aine eest maksma ei pea. Seda tuleb otsustada semestri alguses.
  2. Pärast avalduse saatmist sõlmitakse õppijaleping õppeinfosüsteemis ÕIS ja selle kohta tuleb teade semestri eelnädalal. Teates on ka juhis, kuidas siseneda õppeinfosüsteemi, kus näeb oma tunniplaani. Toimumisaegu näeb ka siit.
  3. Arve vormistatakse kaks nädalat pärast semestri algust kui ainetesse registreerimine on lõppenud. Kuni selle ajani saab ja võib osaleda õppetegevuses. Kui on registreeritud ja selgub tõsine põhjus, et ei saa õppimist alustada, siis tuleb sellest teatada avatud õppe spetsialistile e-kirjaga avatudope@tlu.ee
  4. Õppe lõpetamisel väljastatakse läbitud ainete (tehtud on aines ette nähtud iseseisvad tööd ning sooritatud eksam või arvestus) kohta õppesoorituse tõend ja õppekava läbimise kohta tunnistus. Läbitud õppekava annab eelduse jätkamiseks eksternina vastava bakalaureuse või magistri õppekaval, sest eksternina õppimiseks on vaja vähemalt 15 EAP mahus läbitud õppekavajärgseid kohustuslikke aineid. Kui aga õppida edasi üliõpilasena, siis avatud õppes õpitud tulemused sobivad õppekava täitmiseks, millest need ained pärit on. Kui pole soovi õpinguid jätkata, siis on tunnistus dokument täienduskoolituse läbimise kohta.

Küsi lisa

Kui Sul tekkis küsimusi või siinses valikus ei leidu Sinu vajadustele vastavat õppekava, siis kirjuta oma soovist: avatudope@tlu.ee.

Marge Kõrvits