AJALUGU | AHNE 2011 | KAART | KONTAKT
Näitus "AHNE" on Soome ja Eesti kunstiüliõpilaste ühisprojekt, mille eesmärk on näidata ja võrrelda kunstiõpetajaks pürgivate tudengite taset ja loomingulist pinget. Sel aastal toimub näitus üheksandat korda.
Näituse kuraatorid on käesoleval aastal : .....


Millal ja kus?

Aeg: .... MAI 2011
Koht: Tallinn, Elevaatorihoone Rotermanni 4.


Tööde esitamise tähtaeg: Ideid ja kavandeid on võimalik esitada märtsi lõpuni. Teostamise aeg on aprill ja üles hakatakse töid panema alates 9.mai.
Teostamiseks vajaminev raha saadakse.... väga oluline on, et sa teaksid kui suur on sinu esitatud tööde materjalikulu ja suudaksid seda ka kuidagi tõestada.
Näituse korraldustiim ja kontaktid: ....


Milleks nimi "AHNE"?

Nimetuse AHNE pakkus välja TLÜ vilistlane Ilmar Kurvits. Kui palju on näituse puhul tegemist ahnusega... kuidas võtta. Nime tausta mõistmiseks võiks esitada endale järgmised küsimused:
Kas kunstnikuks olemine on ainult professionaalide privileeg? Kas selleks peab õppima Kunstiakadeemias?
Kas kunstiõpetaja on mutrikene riiklikus haridussüsteemis ?
Kas kunstiõpetajateks õpivad saamatud, need kes Kunsti Akadeemiasse pole õppima mahtunud ?
Miks üldse kunstiõpetajat vaja on ?
Missugune on tänapäeva kunstnik, mis eelduseid ja oskuseid peab ta omama ?
Missugune peab, või võiks olla ideaalne kunstiõppe keskus ?
AHNE peegeldab endas kokkuvõtvalt küsimust, kas me oleme õigel teel? Koostöö Soome ja Eesti kunstihuviliste üliõpilastega annab sellele küsimusele vastamiseks hea pinnase.
AHNE otsib pidevalt vastuseid olemasolevatele ja uutele küsimustele. AHNE on tee. AHNE on pidev lähenemine "õigele, oma enda teele", sammukene parema maailma suunas ;).


Kes võib osa võtta?

Näitus on suunatud kõigile Tallinna Ülikooli ja Helsingi, Taiki Ülikooli kunsti üliõpilastele, praegustele ja endistele, kuid ka eriala välistele loomingust pakatavatele üliõpilastele. See näitus on sulle, kui sind huvitavad kunstihariduslikud teemad.


Milliseid töid võib esitada?

Üldine kriteerium võiks olla: esitada töid, millega sa ise oled rahul, mis näitavad välja su kunstniku hinge. Eelkõige võiksid tööd lähtuda näituseruumist, seal valitsevast miljööst ja sobivusest keskkonda. Sel aastal on näituseruum üsna keeruline, tradistioonilised tööd võivad jääda nõrgaks, väga oodatud on heli, valguse ja mitmemõõtmelised projektid.


Millised tööd on näituse kõlblikud?

Kunstiõpetaja stuudiumis tegeldakse metoodiliste ülesannete lahendamisega ja koolis valinud tööde eksponeerimist ei peeta üldjuhul tänapäeva kunstimaailmas aktsepteeritavaks. Püüdes lahendada koolis antud ülesandeid takerdume tihti ülesande piiridesse ja ei lase "vaimul lennata". Kui puuduvad piirid ja reglementeeritud kooliruum sünnib alles nö. päris kunstilooming.
Kui võrrelda neid kahte – kunstiteost ja koolitööd, siis esimene on kindlasti avaram ja pakub universaalsemat sõnumit. Õppekavast lähtudes on igal õppeülesandel oma eesmärk ja hindamiskriteerium, millele on alati võimalus vastu vaielda ja tõelised kunstnikud seda tihtipeale teevadki. Seega, miks mitte esitada küll stuudiumitööna valminud, kuid koolistressist vabasi tööde teostusi. Vaadake oma töö kriitiliselt üle: kas antud töö puhul ma täitsin vaid õppejõu poolt antud ülesannet või andis ta mulle vaid teema ja ülejäänu on minu looming? Kui vastus kaldub teise küsimuse poolde, ole julge oma ideid esitama ja pea meeles: hea kunstnik hindab pidevalt oma teadmisi ümber.
Tööde valikus ei ole sa üksi, sind aitavad kõik kunstiõppejõud, kellelt võib igal ajal nõuannet pärida. Kunstnik on hellahingeline otsija, ära lase kriitakal end murda vaid võta seda kui edasiviivat jõudu. Me oleme teel.


Kus on näitus varem toimunud?

Näitus on vaheldumisi toimunud Helsingis ja Tallinnas, üks kord ka Haapsalus. Näituse korraldamiseks valitakse igal aastal erinev keskkond:
2003 Tallinn, Rahvusraamatukogu galerii
2004 Helsingi, TAIK ülikooli galerii
2005 Haapsalu, Linnagalerii
2006 Helsingi, Annantalo loomingumaja
2007 Tallinn, Patarei vangla-merekindlus
2008 Helsingi, Suvilahti galerii, endises Gaasivabrikus
2009 Tallinn, Rotermanni Rukkiveski
2010 Helsingi, Gaasivabriku Katlamaja, Suvilahtis
2011 Tallinn, Elevaatorihoone Rotermanni 4.

Rotermann