õpilasakadeemia saa amps

„Ainult Tallinna Ülikool pakub nii erakordset võimalust, et kohapeal saab õppida juba gümnaasiumi õpilane just neid kursuseid, mis on temale kõige meelepärasemad.“

„noorsootöö – mis kellele ja milleks?“ kursuse tagasiside

TUTVU KEVADEL PAKUTAVATE KURSUSTEGA 

Sa sobid Õpilasakadeemiasse, kui:

 • Sind innustab võimalus saada teada uusi asju.
 • Sind huvitab, millised näevad välja õpingud ülikoolis ja kas ülikool Sulle üldse sobib.
 • Sind huvitab, kas Sulle huvipakkuv eriala on see õige või puudub Sul teadmine, mida tulevikus õppida tahad.
 • Sa oled valmis panustama oma õpingutele lisaaega laupäeviti.
 • Sa õpid gümnaasiumis või kutsekoolis.

Omalt poolt pakume: 

 • Uusi teadmisi ülikooli tasandil.

 • Uusi tuttavaid ja sõpru.

 • Häid ja avatud õppejõude.

 • Kvaliteetselt sisustatud loenguid.

 • Lõputunnistust ja 2 ainepunkti (EAP).

 • Võimalust EAP-d tulevikus ülikooliõpingutesse üle kanda.

 • Teha oma tuleviku suhtes teadlik valik juba täna.

Teame, et Sul seisab õige pea ees valik - kas jätkata õpinguid ülikoolis ja milline eriala valida? Selleks, et Sinu otsustamist toetada, oleme loonud Õpilasakadeemia, mis 2021 sügisel kestab juba 19. hooaega. Meilt on tuule tiibasesse saanud juba üle 7000 noore!

Õpilasakadeemia kursusi viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, lisaks praktikud väljastpoolt ülikooli. Kursused kestavad ühe semestri. Õppetöö toimub 5-6 päeval nädalavahetuseti. Õpinguid toetab ka Moodle õpikeskkond. Sügissemester kestab oktoobrist detsembrini, kevadsemester veebruarist maini. 

Ühe kursuse maht on 2 ainepunkti (EAP-d). Lõpetaja saab TLÜ täiendõppe tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunkte tulevaste õpingute ajal üle kanda. Lisaks on Õpilasakadeemia kursuseid võimalik arvestada kokkuleppel oma kooliga (gümnaasiumiastmes) ka valikainena.

Ühe kursuse maksumus on 35 eurot (kui ei ole märgitud teisiti). 

Kohtumiseni Õpilasakadeemias!


Ученическая академия

Зачастую ученики гимназий и профессиональных училищ стоят перед выбором: стоит ли продолжать свое обучение в университете и какую специальность выбрать?
Для того чтобы определиться с решением, была создана возможность поучаствовать в университетской жизни, посетив курсы Ученической академии.
Ученическая академия:

 • предлагает возможности саморазвития
 • способствует осознанному и обоснованному выбору профессии
 • направляет учеников к продолжению обучения в университете
 • помогает адаптироваться к будущей студенческой жизни

 

В Ученическую академию приглашаются все будущие абитуриенты. Курсы проводят педагоги Таллиннского университета, а также приглашенные специалисты-практики. 
Программа каждого семестра уникальна в своем роде. Предоставлена возможнось выбрать среди 8-10 разных курсов, таких как психология, кинематография, философия, реклама, 3D  модели и другие. 
Курсы продлятся один семестр. Обучение проводится 5-6 раз  по выходным. Продолжительность осеннего семестра с октября по декабрь, весеннего семестра с февраля по май. 
Объем одного курса  -  два зачетных балла (EAP). Для окончивших курс, Таллинский университет выдает соответствующий сертификат, на основании которого зачетные баллы зачтутся при дальнейшем обучении. Стоимость одного курса - 35 евро (если другое не предусмотрено)


Õpilasakadeemiat toetab:

haridus ja teadus ministeeriumi logo

Võta ühendust:

Kaia Ljaš, Õpilasakadeemia projektijuht
Telefon: 6 409 369
E-post: kaia.ljash@tlu.ee; akadeemia@tlu.ee