Tallinna Ülikool ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda osalevad perioodil 2017 - 2019 partneritena Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN*) juhitud projektis „ApprEnt: Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe“ (Kõrghariduse praktikavõimaluste arendamine koos ettevõtetega Euroopas). Tallinna Ülikooli poolt koordineerib projekti Avatud akadeemia.     

Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õppe- ja praktika pakkumise võimalusi ning luua tugevad koostöövõrgustikud kõrgkoolide ja ettevõtete ning teiste organisatsioonide vahel, kes on seotud praktika või töökohapõhise õppe pakkumisega Eestis ja mujal. 

Ülikooli - ärimaailma koostöö vaates lähtuvalt nähakse kõrghariduse praktikavõimalusi (HE Apprenticeship) programmidena, millel on kas kõik või vähemalt neli järgnevast kuuest tunnusest:

  1. Õppimine vaheldub töökohal õppimise ja haridus- või koolitusorganisatsioonis õppimisena
  2. Programmil on olemas tugev juhendamise element (tutoring/mentoring) - nii töökohal kui ka kõrgkoolis juhendadakse praktikat ja selle käigus mõlema esindajad vastutavad selle eest, et õppija saab vajalikud juhiseid ning olulise töökohal õppimise võimaluse väljaõppinud kogenud spetsialistiga ning et töötajal oleks võimalik omandada teadmisi ja oskusi, mis on talle erialaselt vajalikud.
  3. Programm on osa formaalsest õppest ja/või täienduskoolitusest (mitteformaalsest õppest)
  4. Programmi eduka lõpetamise korral saavad selle läbinud õppijad kvalifikatsiooni või osalise kvalifikatsiooni ja saavad ametliku tunnistuse
  5. Praktikavõimalused on lepingupõhised ja on sõlmitud tööandja ja õppija vahel, kuid mõnikord võivad tugineda ka lepingule, mis on sõlmitud kõrghariduse organisatsiooniga
  6. Praktikavõimalused põhinevad lepingulistel suhetel töötaja ja kõrgharidusinstitutsiooniga ja need suhted on tasustatud palgana, päevarahana või muul viisil, mis on tööga seotud.

Praegu kogutakse ja kirjeldatakse parimaid praktikaid, mis on kergesti ülekantavad ja kasulikud Euroopa kõrghariduses (ja ka väljaspool kõrgharidust) praktikavõimalusi pakkuvate programmide arendamiseks. Kui Teil on organisatsioonis olemas mõni selline hea praktika või edulugu praktikavõimalustest, mis on eelnevalt nimetatud kuue tunnuse põhjal oluline välja tuua ja mida soovite jagada, siis andke sellest teada e-posti aadressil: avatudakadeemia@tlu.ee.

Rohkem infot projekti kohta leiate siit. 

*Tallinna Ülikool on kuulunud alates 2004. aasta juunist Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (The European Association for University Lifelong Learning, lühendina EUCEN). EUCEN on 1991. aastast tegutsev rahvusvaheline mittetulundusühing, mis tänaseks on saavutanud positsiooni kui suurim ja tähtsaim multidistsiplinaarne koostöövõrgustik oma valdkonnas Euroopas 190 liikmega 38 riigist. Rohkem infot EUCEN-ist leiab: www.eucen.eu