Arendusprorektorina loometegevuse ja koostöösuhete alal vastutab Andres Jõesaar ülikooli loometegevuse, taseme- ja täiendusõppe arendamise korraldamise eest sealhulgas Avatud akadeemia ja vilistlastegevuse koordineerimise eest ning korraldab ülikooli sise- ja väliskommunikatsiooni ning koostöösuhteid ja ettevõtlusõppe arendustegevusi koostöös õppeprorektoriga.

Dotsent Andres Jõesaar omab pikka töö- ja juhtimiskogemust ringhäälingu ja telekommunikatsiooni sektoris. 90te esimeses pooles oli ta üks eratelekanali Reklaamitelevisiooni AS käivitajatest ja juhtidest, hiljem TV3 AS-i tegevjuht. Aastatel 2000-2011 töötas ta Tele2 Eesti meediateenuste ja äriklientuuri direktorina. Samal perioodil oli ta paralleelselt ka ringhäälingunõukogu liige ning esimees. Jõesaar on olnud mitmete (sh Euroopa Nõukogu ja OSCE) töögruppide juht ja rahvusvaheline ekspert. Aastatel 2011-2018 juhtis ta Eesti Rahvusringhäälingu meediauuringute osakonda. Mitmete muude rahvusvaheliste tegevuste seas on ta ka Euroopa Ringhäälingute Liidu meediauurijate organisatsiooni (GEAR) liige. 2011. aastal kaitses Andres Jõesaar Tartu Ülikoolis doktoritöö ning talle omistati filosoofiadoktori kraad.

CV (etis.ee)

Kontakt

Andres Jõesaar
arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal
ruum M627
telefon 640 9107
e-post andres.joesaar@tlu.ee