ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja

eurologo

Tallinna Ülikooli uue arengukava eesmärkide elluviimise toetamiseks on taotletud toetust ASTRA meetmest.

ASTRA tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega nr 17 8. aprillil 2015 (seletuskiri).

Tallinna Ülikooli projekti "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja" põhieesmärk on tagada läbi fokusseerumise ülikooli konkurentsivõime kasv ning võimekus kujundada tarka eluviisi Eestis.

Põhieesmärgi saavutamiseks ülikool:
- suurendab teadus-, arendus- ja loometegevuse võimekust läbi teaduspõhistesse interdistsiplinaarsetesse fookusvaldkondadesse koondumise, struktuursete muudatuste ja juhtimismudeli muutmise;
- tagab kvaliteetse ning kaasaja väljakutsetele vastava kõrghariduse pakkumise, sealhulgas suurendab doktoriõppe efektiivsust ja kvaliteeti;
- teeb süsteemset koostööd avaliku, era- ja vabasektoriga, vastates seeläbi ühiskonna vajadustele ning kohandades organisatsioonina toimimist lähtuvalt neist vajadustest.

Projekti tulemusena kujuneb Tallinna Ülikool targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Koondades kompetentse viies fookusfaldkonnas on eesmärk arendada teaduspõhiseid otsuseid tegevat ühiskonda ning suurendada teadustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet.
Ülikool juurutab strateegilist juhtimist ja head töökultuuri toetava juhtimismudeli ning arendab koostööd ettevõtete ja organisatsioonidega. Õppetegevuses suurendab interdistsiplinaarsust ja arendab üldpädevusi, et tagada tuleviku tööturule suunatud kõrgharidus.

Projekti periood kestab 01.01.2016-31.08.2022 ning projekti üldeelarve 6 434 392,50 eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi toetus on 6 112 672 eurot ning ülikooli omafinantseering on 321 720,50 eurot.

Infot projekti tegevuste ja nende elluviimise kohta saab rektoraadi büroo arendusprojektide koordinaatorilt Katri Pungalt katri.pung@tlu.ee.

 

Projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist