Tallinna Ülikooli arengukava 2023–2027

 Tallinna Ülikooli uue arengukava valmimise esimeses etapis valmis videoklipp, kus räägivad meie ühiskonna ja kõrghariduse suundadest erinevad eksperdid. Videos teevad sissejuhatuse ülikooli rektor Tõnu Viik, arengukava töörühma juht ja TLÜ riigiteooria professor Leif Kalev ning strateegiajuht Mikk Kasesalk. Lisaks jagavad videos arengukava koostajale näpunäiteid ja ideid Jaak Aaviksoo, Rasmus Rask, Raul Eamets, Linnar Viik ja Marju Lauristin.

Räägi arengukava loomises kaasa!

Sul on ülikoolile järgmiseks arengukavaks mõtteid või soovitusi? Anna neist meile soovituste vormi kaudu teada.

Soovituste vorm

Arengukava valmimise etapid

 

PS! Etapid täienevad arengukava valmides

Aeg Tegevus
Oktoober – november 2021 Kehtiva arengukava analüüs ja ettevalmistus töörühma kohtumiseks
Detsember 2021 Töörühma kohtumine:
1) kohtumine arengukava koostamise konsultandiga;
2) rektoraadi liikmed ja üksused tutvustavad eelmise arengukavaperioodi eesmärkide täitmist;
3) töörühm seab strateegilised eesmärgid järgnevaks arengukavaperioodiks.
Jaanuar – märts 2022

1) ülikooli akadeemilised üksused panevad kirja sihid ja tegevused, mis on seotud uue arengukava strateegiliste eesmärkide ja struktuuriga;
2) ülikooli akadeemilised üksused kaasavad eesmärkide kujundamisse sidusrühmi;
3) akadeemiliste üksuste arutelud enda liikmeskonnaga strateegilise eesmärkide ja arengukavaga seotud teemadel.

Märts – aprill Arengukava töörühm täpsustab eesmärgid, operatsionaliseerib ning koostab ülikooli ja üksuste arengukava mustandid.
Aprill – mai Ülikoolis ja akadeemilistes üksustes toimuvad avalikud arutelud ning kogutakse tagasisidet valminud mustanditele.
Mai – august Arengukava töörühm koostab arengukava puhtandit, toimuvad järelarutelud.
September – detsember Arengukava puhtandi menetlemine ja vastuvõtmine.
Jaanuar 2023 Arengukava tutvustav konverents

 

Arengukava töörühma liikmed

 

 • Tõnu Viik, rektor
 • Kristi Klaasmägi, haridusinnovatsiooni prorektor
 • Katrin Niglas, teadusprorektor
 • Katrin Saks, arendusprorektor
 • Helen Joost, õppevaldkonna juht
 • Mikk Kasesalk, strateegiajuht
 • Kurmet Ojamaa, finantsjuht
 • Eveli Ojamäe-Veider, personalijuht
 • Aija Sakova, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht
 • Andres Kollist, Akadeemilise Raamatukogu direktor
 • Hendrik Saadi, Akadeemilise Raamatukogu, erialainfo ja komplekteerimise osakonna juhataja
 • Birgit Vilgats, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor
 • Andres Jõesaar, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediapoliitika dotsent
 • Heli Kaldas, Haapsalu kolledži direktor
 • Gina Metssalu, Haapsalu kolledži disaini lektor
 • Peeter Normak, digitehnoloogiate instituudi direktor
 • Mart Laanpere, digitehnoloogiate instituudi matemaatika ja informaatika didaktika professor
 • Tiia Õun, haridusteaduste instituudi direktor
 • Kai Pata, haridusteaduste instituudi täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor
 • Katrin Poom-Valickis, haridusteaduste instituudi õpetajahariduse professor
 • Uku Lember, humanitaarteaduste instituudi direktori kohusetäitja
 • Merilin Aruvee, humanitaarteaduste instituudi emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor
 • Ruth Shimmo, loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
 • Kadi Liik, loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia lektor
 • Indrek Grauberg, ühiskonnateaduste instituudi direktor
 • Leif Kalev, töörühma juht, ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor
 • Kristen Aigro, üliõpilaskonna esimees
 • Lennart Mathias Männik, üliõpilaskonna esindaja, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
 • Merje Frey, strateegiabüroo organisatsioonianalüütik