TEE

Hea ülikoolipere

Ülikool on hoogne, julge, avatud!

"Viie aastaga oleme tempokalt liikunud ülikooli arengukavas seatud eesmärkide täitmise suunas. Oleme jõudnud 5% parimate ülikoolide hulka maailmas, see lisab tahet ja julgust.
Tallinna Ülikooli kindel ja julge siht on olla targa eluviisi eestvedaja. Me teeme teadusele tuginevaid – ja seetõttu ka läbipaistvaid – otsuseid, käime kaasas tehnoloogia arenguga, väärtustame kestlikku käitumisviisi, oleme kõige selle juures aga piisavalt enesekriitilised. Sedasama julgeme eeldada nii riigijuhtidelt kui ka teistelt ühiskonnaliikmetelt.
Meil on suuri rahvusvahelisi, aga ka väiksemaid uuenduslikke ja interdistsiplinaarsed teadusprojekte, tõusuteel jätkab ülikoolis haridusuuendus, aga ka õpetajakoolitus laiemalt.
Uuele tasemele oleme tõstnud interdistsiplinaarsuse, mille üks edukas näide on õppeaine ELU, mille raames tudengid, õppejõud ja ka ülikooli partnerid otsivad koos tõenduspõhiseid lahendusi ühiskonna ees seisvatele suurematele ja väiksematele probleemidele.
Me väidame uhkusega, et oleme rahvusvaheline ülikool. Avatud ja kiiresti muutuvas maailmas saavadki tõeliselt edukad olla vaid need, kes väärtustavad mitmekesisust, tunnevad ja kasutavad ka teisi keeli ja kultuure."
Rektor  prof. Tiit Land

 

Olete oodatud 6.11.2019 Tallinna saali (M218), et rääkida kaasa ülikooli arengukavas seatud sihtide saavutamisele ja tegevuste uuendamisele. Tallinna Ülikooli 2015 - 2020 arengukava (tutvu siin) on lõppemas, ent siht saada targa eluviisi eestvedajaks on endiselt meie tegevuste fookuses. Senine tegevuste edukus annab julgust jätkata valitud suunal ja visiooniga. Uues arengukavas võtame sihiks uuendada eesmärke ja tegevusi.

Tule mõtle aktiivselt kaasa ja jaga oma ettepanekuid seminaril, kus räägime sellest, millised on meie 5 aasta saavutused ja õppetunnid ning eesmärgid ja sihid järgnevaks kolmeks aastaks.

Ajakava

Kell 10.00 - 11.30 Ülikooli üldised arengusuunad 2022

Kell 10.00 - 10.10 Tervitussõnad ja sõbralikud soovitused: 
Hando Sutter, Eesti Energia juhatuse esimees, pikaajalise kogemusega tippjuht, Tööandjate keskliidu volikogu liige, ettevõtja, õpetajahariduse populariseerija.

Kell 10.10 - 10.30 Ülikooli saavutused ja õppetunnid 2015-2019, rektor prof. Tiit Land
Kell 10.30 - 11.15 Tegevuspõhimõtted 2022 (teadus-, arendus- ja loometegevus; õpe; juhtimine ja organisatsioonikultuur)
Teadusprorektor prof. Katrin Niglas
Arendusprorektor Andres Jõesaar, PhD
Õppeprorektor prof. Priit Reiska
Rektor prof. Tiit Land
Finantsjuht Kurmet Ojamaa

Kell 11.15 - 11.30 Arutelu ja küsimused

Kell 11.30 - 12.00 Kerge lõuna
Kell 12.00 - 14.00 Fookusvaldkondade arengusuunad 2022

Kell 12.00 - 12.10 Tervitussõnad ja sõbralikud soovitused: 
Kertu Saks, Eesti Kultuurkapitali juhataja, Eesti meediateadlane, mitteformaalse hariduse edendaja ja teaduse populariseerija.

Kell 12.10 - 12.25 Haridusuuendus, prof. Tobias Ley
Kell 12.25 - 12.40 Digi- ja meediakultuur, lektor Tiina Hiob
Kell 12.40 - 12.55 Terve ja jätkusuutlik eluviis, lektor Aleksander Pulver

Kell 12.55 - 13.05 Tervitussõnad ja sõbralikud soovitused:
Karmen Joller, Eesti üks tuntuim ja tunnustatuim perearst, teaduspõhise meditsiini propageerija, aasta arst 2017.

Kell 13.05 - 13.20 Kultuurilised kompetentsid, dotsent Aigi Heero, PhD
Kell 13.20 - 13.35 Ühiskond ja avatud valitsemine, prof. Merike Sisask

Kell 13.35 - 14.00 Arutelu

* Korraldajad jätavad õiguse teha vajadusel programmis muudatusi.

Arengukava esitlus

Kaasake ja ergutage julgelt osalema ka rahvusvahelisi kolleege, sest seminaril on sünkroontõlge inglise keelde.

Registreerimine seminarile kuni 5. novembrini 2019 sel samal veebilehel.

 

Lisainfo:

Brita Laurfeld
Rektoraadi nõunik
E-post: brita.laurfeld@tlu.ee
Telefon: 6409109

Kadri Kiigema 
Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja 
E-post: kadri.kiigema@tlu.ee
Telefon: 6409 120