Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine

Avatud on registreerimine Tallinna Ülikooli arenguprogrammi “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” uutesse moodulitesse sügisel 2021! 

Statistikaameti prognoosi kohaselt vananeb Eesti rahvastik kiirelt ja vanemaealiste osatähtsus rahvastikus tõuseb.Ühiskond peab pakkuma inimesele keskkonda, mis valmistab ette ja toetab tema aktiivsena vananemist. See on keskkond, kus on hea elada igas vanuses inimestel. Selleks, et Eestis tekiks aktiivsena vananemist toetav keskkond, on veel palju vaja ära teha. Muutused ei toimu iseenesest, organisatsioonid ja rühmitused peavad neid muutusi targalt tagant tõukama. 

Pakume organisatsioonide esindajatele võimalust oma teadmisi täiendada vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamise arenguprogrammi uutes moodulites sügisel 2021. 

Õpingute käigus avaneb pilt sellest, mida tähendab ühiskonna vananemine: millised on lahendused ja millised on hädalahendused. Mõtleme iseenda vananemise peale ja oma rollile teiste vananemise juures. Õpime tegema koostööd kogukonnas ja omandame digikultuuri, ilma milleta pole mõtet tuleviku loomisega tegeleda.

Ootame osalema inimesi, kes töötavad vanemaealiste heaolu nimel kohalikes omavalitsustes, liitudes ja kolmanda sektori organisatsioonides üleriigiliselt või kohalikul tasandil.

Sügisel 2021 on toimumas 5 õppemoodulit (õppesessiooni), mille kaudu saate osa koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustikust, kes jätkab muutuste elluviimist Eesti vanemaealiste huvides ning muudab vananemiskeskkonda nii kohalikul kui riiklikul tasandil. 
Osalema on oodatud kõik, kes tegelevad Eestis vanemaealiste arendamisega, maakondade ja KOVide töötajad, sotsiaal- ja hoolekande töötajad, kultuurikorraldajad, tervishoiutöötajad, ministeeriumide ja riigiasutuste töötajad jt.

Kursused läbinud inimene:

  • Oskab kasutada huvikaitse meetodeid ja planeerida huvikaitse tegevusi;
  • Tunneb ja kasutab oma organisatsioonis ja võrgustikes vastastikuse õppe (sh põlvkondade vahelise õppe) põhimõtteid;
  • Oskab leida ja interpreteerida ühiskonna vananemist kirjeldavat statistikat ja uuringutulemusi;
  • Oskab ära tunda diskrimineerimise juhtumeid ning välja pakkuda lahendusi;
  • Tunneb vananemise füsioloogilisi ja sotsiaalseid muutusi ning on terviseedenduse  liikumise eestvedaja organisatsioonis, kogukonnas ja ühiskonnas; 
  • Mõistab, mis on kodanikuaktiivsus ning osaleb vanemaealistega seotud valdkondades teenuste arendamisel, kasutades koosloome põhimõtteid ja disainmõtlemise meetodeid.

Õppesessioonid toimuvad  29.09.2021 – 10.03.2022 Tallinna Ülikoolis (piirangute korral) virtuaalselt. 
Õppimine toimub disaini- ja arenduslabori formaadis, mille eesmärk on aidata osalejatel koguda samm-sammult teadmisi, meetodeid, mõttemalle ja oskusi, et ellu viia oma organisatsiooni arendustegevusi, sh oskused tajuda oma rolli, märgata ja reageerida, kaasata kolleege, teha võrgustikutööd ja koostööd siht- ja sidusgruppidega. Arenduslabori formaadis läbiviidava õppetöö tulemusel valmivad osalejate organisatsioonides probleemi lahenduse disaini- ja arendusprojektid ehk huvikaitseprojektid.  

29. - 30. september 2021 „ Ühiskonna vananemine I. Õppimine vanemas eas (koolitajad Luule Sakkeus, Lauri Leppik, Liili Abuladze, Tiina Tambaum)

27. - 28. oktoober 2021 Ühiskonna vananemine II. Õppimine vanemas eas II (koolitajad Luule Sakkeus, Lauri Leppik, Tiina Tambaum, Liili Abuladze)

24. - 25. nov 2021  Koostööoskuste arendamine (Marju Medar, Tiina Tambaum) 

15. - 16. dets 2021 Individuaalne vananemine (Marju Medar, Saima Kuu)

19.-20. jaanuar 2022; 16.-17. veebruar 2022; 9.-10. märts 2022
Vanemaealiste heaolu toetava kogukonnatöö ning huvikaitse korraldaja areng – ennastjuhtivaks vananejaks (Tiina Tambaum jt) 
Moodul koosneb kuuest väga praktilisest õppepäevast, mille raames toimuvad ka organisatsioonide külastused (vajadusel ka virtuaalsed kohtumised).
 

Tutvu moodulitega lähemalt siin ja registreeri SIIN.
 

Loe ka juhtivõppejõu Tiina Tambaumi artiklit SIIN.