Inimesed

Arheoloogia teaduskogu
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Ülle Tamla peavarahoidja R10-308 ulle.tamla@tlu.ee +372 683 6469
Lembi Lõugas vanemteadur, juhataja R6-222 lembi.lougas@tlu.ee +372 683 6462
Liina Maldre teadur
Sirje Hiie arheobotaanika spetsialist
Heidi Luik koguhoidja
Reet Maldre projekti koordinaator
Erki Russow vanemteadur
Raili Allmäe teadur
Mari-Liis Posti koguhoidja-andmebaasi administraator
Jüri Peets vanemteadur
Ülle Aguraiuja-Lätti teadur
Irita Kallis koguhoidja R10-208 irita.kallisa@tlu.ee
Kristi Tasuja arheoloogiaarhiivi hoidja R10-306 kristi.tasuja@tlu.ee +372 683 6469
Mauri Kiudsoo koguhoidja R10-207 mauri.kiudsoo@tlu.ee
Tarvi Toome konservaator R10-112b tarvi.toome@tlu.ee +372 683 6469
Liis Soon raamatukoguhoidja - liis.soon@tlu.ee +372 683 6470
Aive Viljus vanemkonservaator aive.viljus@gmail.com