Vastavalt konkursi statuudile on tööde laekumise tähtaeg 16. veebruar 2021.

Auhinnafond on 650 eurot ühe valdkonna kohta ja eripreemia suuruseks on 65 eurot, millele lisanduvad tööandja poolt tasutavad maksud.

Konkursile on oodatud 2020. aastal ilmunud publikatsioonid, õpikud ja projektid.

Konkursil selgitatakse välja:

 • parim monograafia;
 • paim humanitaarteadustealane artikkel;
 • parim loodusteadustealane artikkel;
 • parim sotsiaalteadustealane artikkel;
 • parim täppisteadustealane artikkel;
 • parim üldharidus- või kõrgkooli õpik;
 • parim loominguline projekt (lavastus, kontsert, erialanäitus vms).
Konkursil osalemiseks tuleb autori(te)l hiljemalt 16. veebruariks esitada teadusosakonda järgmised materjalid:
 • hindamisele esitatav töö (monograafia, artikli ja õpiku korral);
 • vabas vormis avaldus, kuhu on märgitud, millises kategoorias esitatud töö kandideerib ning monograafia ja õpiku korral lisatud selgitus (kuni üks lk), millistele uurimustele esitatud töö tugineb. Publikatsioonil, õpikul ja loomingulisel projektil peab olema selge viide autori(te) seosele ülikooliga;
 • hindamisele kuuluva publikatsiooni, õpiku või loomingulise projekti kirjeldus.
 • Töö konkursile esitades palume esitada artikli täisnimetus, väljaanne nimetus, ilumiskoht  
 • Materjalidele on soovitatav lisada esitatud töid käsitlevaid (eelkõige avalikus pressis ilmunud) retsensioone ja artikleid.

Täpsemad tingimused on leitavad statuudist.

Last updated 20.01.2021 kell 09.23