EXU akadeemia

Tallinna ülikool pakub ettevõtetele erinevaid võimalusi mitmepoolse arengu toetamiseks ja seotud väljakutsete lahendamiseks. 

image 178

 

image 181

Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskus EXU toob ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlastega. Koostöö tulemus võib olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond, uute töötajate kiirem kohanemine ja palju muud.

"EXU Akadeemia 2021"​ on teemahommiku formaadis lühiloengust ja arutelust koosnev sari​, mida korraldame koostöös Tallinna Strateegiakeskusega. 

Seminaride sarja raames tutvustame ettevõtjatele teemasid Tallinna Ülikooli fookusvaldkondadest ja valdkondlikest suundumustest, mis aitavad neid ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel. 
Seminare viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, kes tutvustavad loengu ja arutelu käigus valdkondlikke trende, annavad ülevaate tänapäevastest ettevõtjale vajalikest tööoskustest ning vastavad arutelu käigus tekkinud küsimustele.

Seminarides tutvustame häid näiteid Tallinna Ülikooli ja ettevõtete koostööst, loenguline osa vaheldub vestlusega ning saate ühtlasi ka praktikas üht-teist ise järele proovida. Vestlust modereerib Külliki Tafel-Viia, Tallinna Ülikooli EXU valdkonna juht.

Seminarid toimuvad enamasti iga kuu viimasel neljapäeval kell 10.00 - 11.00 virtuaalselt   

Seminarid on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine eraldi igale sündmusele. Osalemise korral palume täita registreerimisvorm vähemalt päev enne sündmuse toimumist. Lingi seminarile saadame enne sündmust e-kirja teel kõigile registreerinud osalejatele. NB! Igale seminarile palume registreerida eraldi.  

EXU Akadeemia seminarid jätkuvad sügisel 2021! 

Ilusat suve! 

 

 
Lilian Rückenberg

Tallinna Ülikool
E-post: 
lilianr@tlu.ee
Tel: 619 9516
tlu.ee/koolitus

 

Krista Kink                            
Tallinna linna Ettevõtluskeskus
E-post: 
krista.kink@tallinnlv.ee  
Tel: 640 4225    

ettevotja.tallinn.ee/koolitused 

 

 

Varasemalt toimunud seminaride ettekanded ja videosalvestused:

veebiseminar "Interaktiivne lugude jutustamine kui ettevõtte näo kujundamine", koolitaja Tiina Hiob, Tallinna Ülikooli BFMi reklaamiteooria lektor  
Ettekande leiate siit. Vaata ka videsalvestust SIIN.

veebiseminar "Kas teadus on moes? Kogemuslood ettevõtte toote- ja teenusearendusest koostöös ülikooliga", koolitaja Ingrid Hindriksson, Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia partnerlussuhete ekspert
Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust SIIN.

veebiseminar "Teenusedisaini kasulikkusest ettevõttele", koolitajad Külliki Tafel-Viia, Tallinna Ülikooli EXU valdkonna juht, Margus Klaar, disainibüroo Brand Manuali asutaja ja partner 
Ettekande leiate SIIT. Vaata ka videsalvestust SIIN. 

veebiseminar "Ettevõtte digiküpsuse kaardistamine", lektor Kai Pata, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia dotsent
Ettekande slaidid leiate SIIT. Vaata ka videosalvestust SIIN.

veebiseminar "Digiprügist vabanemine kui nurjatud probleemi lahendamine ettevõttes", lektorid Mihkel Kangur, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi jätkusuutliku arengu dotsent, Liisa Puusepp, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadur 
Ettekande slaidid leiate SIIT. Vaata ka videosalvestust SIIN

veebiseminar "Väikeettevõtja finantside tõhus juhtimine", lektor Kristo Krumm
Ettekande slaidid leiate siit.

veebiseminar "Tööprotsesside lihtsustamine digitehnoloogia abil", lektorid professor Sirje Virkus ja külalislektor Sigrid Mandre
Ettekande slaidid leiate siit.

veebiseminar "Loomingulisus - ettevõtja edu võti", lektorid Katrin Saks, Andres Jõesaar
Ettekande slaidid leiate siit. 

veebiseminar "Toodete ja teenuste arendamine uusi praktikaid kasutades", lektor Janika Leoste, Haridusinnovatsiooni tippkeskuse analüütik, õpperobootika nooremteadur.
Ettekande slaidid leiate siit. 

veebiseminar "Juhtimiskultuur: millised on tulevikku kujundavad trendid ja ootused juhile?", Piret Jamnes, TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi karjäärinõustamise külalislektor
Ettekande leiate siit.
 
veebiseminar "Kliendi vajadustest lähtuv toote ja teenuse arendus: kuidas ettevõtjana disainitööriistu kasutada?", Gina Metssalu, TLÜ Haapsalu Kolledži disaini lektor. 
Ettekande slaidid leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Digilahendused väikeettevõtjale: kuidas võtta kontrolli alla müük, turundus ja kliendihaldus?", Marek Mühlberg, Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia külalislektor
Ettekande leiate siit. 

Digiturunduse rakendamine ettevõttes, Doris Piho, Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna turunduse peaspetsialist, Kadri Kiigema, Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
Ettekande leiate siit. 

Universaalne toote-ja teenusedisain, Gina Metssalu, TLÜ Haapsalu Kolledži disaini lektor 
Ettekande leiate siit.

Läbirääkimised ettevõtjale - mudelid ja eeskujud, Arno Baltin      
Meelekaardi (mind map) kujul (seda kaarti "mängib" vabavaraline programm Freeplane
 Ettekanne võrgulehel

Liit- ja virtuaalreaalsus kaasaegses digiturunduses, lektor Katrin Sigijane
Ettekande leiate siit.

"Talendijuhtimine organisatsioonis – areng, trendid ja Talent Advisory lähenemine", lektor Piret Jamnes
Ettekande leiate siit

"Missugust PR-teenust saab ettevõtja
 ise teha, millist ja millal tasub sisse osta?", lektor Annela Laaneots 
Ettekande leiate siit. 

"Kuidas leida ideid teaduslikest uuringutest
eduka veebirakenduse loomiseks?", lektor Kristi Vinter-Nemvalts 
Ettekande leiate siit.

"Kuidas kasutada suurandmeid ja masinõpet töötajate arengu toetamiseks?", lektor Kadri-Liis Kusmin
Ettekande leiate siit. 

„Mis mõjutab töötaja võimekust tööl?“, lektor Avo-Rein Tereping
Ettekande leiate siit.  

"Televisioon - muutuv aeg, muutuvad kultuurimured - kas ka ettevõtjate jaoks?", lektor Hagi Šein
Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin.

Mobiiliga tehtud ajakirjandus ja mobiilile tehtud ajakirjandus - mida see ettevõtja jaoks tähendab?, lektor Priit Hõbemägi 
Ettekande leiate siit.

Haridustehnoloogilised digilahendused töökohal õppimise ja personaliarenduse toetamiseks
lektor Mart Laanpere  
Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Meedia arengud ja meedia tarbimise trendid - millega peaksid ettevõtjad arvestama?", lektor Andres Jõesaar  Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Kuidas mõjutab siseruum töökvaliteeti ja mida saab teha ettevõttes töötajate heaolu suurendamiseks?" lektor Krista Aren. 
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin.

"Ettevõtte veebisaidi optimeerimine ja haldus", lektor Romil Rõbtšenkov
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Ristmeedia võimalused ettevõtlusele" , lektor Andres Jõesaar
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Väärtuspõhine majandus kui strateegiline paratamatus", lektor Mihkel Kangur
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Kuidas tagada töötajate heaolu ja tervis?" , lektor Kirsti Pedak 
Ettekande leiate
siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

«Как проектировать умные технологии?»(loeng toimus vene keeles), 
("Kuidas disainida nutikaid tehnoloogiaid?"lektor Ilja Šmorgun. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Digilahendused ja praktilised lahendused ettevõtjale", lektor Marek Mühlberg.
Ettekande leiate siit

Milline on hea müügikiri?, prof Reili Argus. Ettekande leiate siit.

Isikuandmete kaitsest ettevõtjale, lektor Andres Ojaver. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin.

Inimene kui bränd, lektor Kristo Krumm
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin.

Kuidas sotsiaalse ettevõtlusega raha teenida? lektor Katri-Liis Reimann. Ettekande leiate siitVaata ka videosalvestust siin.

Totaalne kokkuvarisemine ehk ajakirjanduse ja meedia ärimudeli muutumine interneti mõjul,
lektor Priit Hõbemägi. Ettekande leiate 
siit. 

Mängustamine ettevõtluses, lektor Martin Sillaots. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

Elamuse roll motivatsioonis, lektor Mart Reimann. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

Suhtlemine meediaga - kuidas ennast meeldejäävaks teha?, lektor Indrek Treufeldt. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin

Ristmeedia – uue põlvkonna platvormid turundussõnumite edastamiseks, lektor Andres Jõesaar. Ettekande materjalidega saab tutvuda siin

Kuidas kujundada vanemaealistest arvestatav tööjõuressurss?  lektor Tiina Tambaum. Ettekande leiate siit.

Selge sõnum ettevõtja igapäevastes e-kirjades, professor Reili Argus. Ettekande leiate siit.

Uued ärimudelid liikumistervise valdkonnas, lektor Kristjan Port. Ettekande leiate siit.