Tallinna ülikool pakub ettevõtetele erinevaid võimalusi mitmepoolse arengu toetamiseks ja seotud väljakutsete lahendamiseks. 

"Avatud Akadeemia 2019"​ on teemahommiku formaadis loengust ja arutelust koosnev sari​. 

Loengusarja raames tutvustatakse ettevõtjatele teemasid Tallinna Ülikooli fookusvaldkondadest ja valdkondlikest suundumustest​, mis aitavad näha nende toetavat ja abistavat rolli ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel​.​ 
Loenguid viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, kes tutvustavad loengu ja järgneva arutelu käigus valdkondlikke trende, annavad ülevaate tänapäevastest ettevõtjale vajalikest tööoskustest ning vastavad arutelu käigus tekkinud küsimustele​. 

Loengud toimuvad enamasti iga kuu viimasel neljapäeval kell 10.00 - 11.30 Tallinna Ülikooli kampuses Mare õppehoones Uus-Sadama 5 või Astra õppehoones Narva mnt 29. Loengud on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine eraldi igale loengule. 

Oleme iga loengu juurde lisanud registreerimisvormi, mille palume osalemise korral täita vähemalt päev enne loengu toimumist.


Loengud sügisel 2019: 
 

28. november 2019
Läbirääkimised ettevõtjale - mudelid ja eeskujud
, Arno Baltin, TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi läbirääkimiste psühholoogia lektor
Läbirääkimistest mõtlemiseks ja rääkimiseks on vaja sõnu, mõisteid. Vaatame lähemalt mõisteid, mida annab esitada vaadeldavate mudelitena – strateegiavalik, läbirääkijate tüpoloogia, läbirääkimiste kulg jt. Tegelased läbirääkimiste “draamas” võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. Mõlemalt on õppida – millise tulemuseni nad jõuavad, lühikeses ja pikas ajalõigus. 
Registreeri loengule!

12. detsember 2019
Universaalne toote-ja teenusedisain, Gina Metssalu, TLÜ Haapsalu Kolledži disaini lektor 
Universaalse disaini põhimõtteid rakendades võidavad kõik. Lahendused, mille loomisel on fookuses ligipääsetavus ja kaasav elukeskkond, on olulised lisaks erivajadustega inimestele ka näiteks väikelaste vanematele, lühiajalise tervisekahjustusega inimestele, eakatele jne.
Kuidas disainida teenuseid ja tooteid nii, et need oleks ilma kohandusteta kasutatavad võimalikult suurele osale populatsioonist? Toome näiteid Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse ja Haapsalu kolledži tudengite loodud lahendustest.
Registreeri loengule!

 

Lilian Rückenberg
Tallinna Ülikool
E-post: 
lilianr@tlu.ee
Tel: 619 9516
tlu.ee/koolitus

 

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet
E-post: 
krista.kink@tallinnlv.ee  
Tel: 640 4225    

ettevotja.tallinn.ee/koolitused 

 

AvatudAkadeemia reklaami pilt
 

Varasemalt toimunud loengute ettekanded ja videosalvestused:

Liit- ja virtuaalreaalsus kaasaegses digiturunduses, lektor Katrin Sigijane
Ettekande leiate siit.

"Talendijuhtimine organisatsioonis – areng, trendid ja Talent Advisory lähenemine", lektor Piret Jamnes
Ettekande leiate siit

"Missugust PR-teenust saab ettevõtja
 ise teha, millist ja millal tasub sisse osta?", lektor Annela Laaneots 
Ettekande leiate siit. 

"Kuidas leida ideid teaduslikest uuringutest
eduka veebirakenduse loomiseks?", lektor Kristi Vinter-Nemvalts 
Ettekande leiate siit.

"Kuidas kasutada suurandmeid ja masinõpet töötajate arengu toetamiseks?", lektor Kadri-Liis Kusmin
Ettekande leiate siit. 

„Mis mõjutab töötaja võimekust tööl?“, lektor Avo-Rein Tereping
Ettekande leiate siit.  

"Televisioon - muutuv aeg, muutuvad kultuurimured - kas ka ettevõtjate jaoks?", lektor Hagi Šein
Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin.

Mobiiliga tehtud ajakirjandus ja mobiilile tehtud ajakirjandus - mida see ettevõtja jaoks tähendab?, lektor Priit Hõbemägi 
Ettekande leiate siit.

Haridustehnoloogilised digilahendused töökohal õppimise ja personaliarenduse toetamiseks, lektor Mart Laanpere  
Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Meedia arengud ja meedia tarbimise trendid - millega peaksid ettevõtjad arvestama?", lektor Andres Jõesaar  Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Kuidas mõjutab siseruum töökvaliteeti ja mida saab teha ettevõttes töötajate heaolu suurendamiseks?" lektor Krista Aren. 
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin.

"Ettevõtte veebisaidi optimeerimine ja haldus", lektor Romil Rõbtšenkov
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Ristmeedia võimalused ettevõtlusele" , lektor Andres Jõesaar
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Väärtuspõhine majandus kui strateegiline paratamatus", lektor Mihkel Kangur
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

"Kuidas tagada töötajate heaolu ja tervis?" , lektor Kirsti Pedak 
Ettekande leiate
siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

«Как проектировать умные технологии?»(loeng toimus vene keeles), 
("Kuidas disainida nutikaid tehnoloogiaid?"lektor Ilja Šmorgun. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

Milline on hea müügikiri?, prof Reili Argus. Ettekande leiate siit.

Isikuandmete kaitsest ettevõtjale, lektor Andres Ojaver. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin.

Inimene kui bränd, lektor Kristo Krumm
Ettekande leiate 
siit. Vaata ka videosalvestust siin.

Kuidas sotsiaalse ettevõtlusega raha teenida? lektor Katri-Liis Reimann. Ettekande leiate siitVaata ka videosalvestust siin.

Totaalne kokkuvarisemine ehk ajakirjanduse ja meedia ärimudeli muutumine interneti mõjul,
lektor Priit Hõbemägi. Ettekande leiate 
siit. 

Mängustamine ettevõtluses, lektor Martin Sillaots. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

Elamuse roll motivatsioonis, lektor Mart Reimann. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin. 

Suhtlemine meediaga - kuidas ennast meeldejäävaks teha?, lektor Indrek Treufeldt. Ettekande leiate siit. Vaata ka videosalvestust siin

Ristmeedia – uue põlvkonna platvormid turundussõnumite edastamiseks, lektor Andres Jõesaar. Ettekande materjalidega saab tutvuda siin

Kuidas kujundada vanemaealistest arvestatav tööjõuressurss?  lektor Tiina Tambaum. Ettekande leiate siit.

Selge sõnum ettevõtja igapäevastes e-kirjades, professor Reili Argus. Ettekande leiate siit.

Uued ärimudelid liikumistervise valdkonnas, lektor Kristjan Port. Ettekande leiate siit.