Kaameraga laps

BFM Laste filmikooli eesmärk on läbi väärtuskasvatuse ja digikultuuri arendada lastes loovust, visuaalset kirjaoskust ja meediateadlikkust.

"Meeldis, et kursus tutvustab filmitegemise tehnoloogilist poolt ja paneb proovile laste loomingulisuse"

Õppetöö toimub mänguliselt ja väikeste praktiliste ülesannete avastusõppe meetodil.

"Lapsed said juurde julgust esineda ja teistega koostööd teha"

Tundides uuritakse pilte ja helisid, kaameraid, valgust ja helitehnikat. Avastatakse erinevaid filmižanre ja mis ülesandeid filmide tegijad täidavad. Loomulikult filmitakse ja monteeritakse kõik ise ning õpitakse, kuidas on tehtud lühifilm, uudis ja vaatajat liigutav sotsiaalreklaam.

Õppeaasta lõpus on vanemad, pered ja sõbrad palutud kursuse esilinastusele, kus õppeprotsessis valminud tööd linastuvad BFMi Supernova kinos.

BFM Laste filmikool on Tallinna Ülikooli BFMi, Haridusteaduste instituudi ja MTÜ Avastusõpe koostööprojekt.

BFM Laste filmikool tegutseb Tallinna Ülikooli täiendusõppe õppekava BFC0015 alusel.

Laste kogunemine ja tunni lõpus vanematele üleandmine toimub alati Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi Nova maja fuajees.

2021-2022 õppeaastal on tunnid:

7-11aastaste algajate grupp (al.15.09.21) kolmapäeviti kell 16.00-17.30 Õpilaseks registreerumine siin:

7-11aastaste edasijõudnute grupp (al.15.09.21) kolmapäeviti kell 18-19.30 

 

12-16aastaste algajate grupp (al.13.09.21) esmaspäeviti kell 16.30-18.45  Õpilaseks registreerumine siin:

12-16aastaste edasijõudnute grupp (al.13.09.21) esmaspäeviti kell 19.00-20.30

 

Lisainfo:

Katrin Sigijane
katrin.sigijane@tlu.ee, tel: 6199908, mob: 5096692

Õppeinfo

BFM Laste filmikooli õpilased saavad läbi erinevate lihtsamate ülesannete teha ise praktikas läbi erinevad filmitegemise etapid ja luua ise filmiklippe, teleuudiseid ja sotsiaalreklaame. Laps on õppetegevuses uurija, avastaja ja katsetaja ning filmiõpe toimub läbi praktiliste tegevuste. Terminiga “avastusõpe” tähistatakse lapsi kaasavat ning nende igakülgset arengut toetavat õppemeetodit, mis põhineb mängul, laste käelisel tegevusel ning aktiivsel osalusel õpiprotsessis. Oluline on toetada laste loomupärast loomingulisust ja uudishimu ning seoste loomist. Meetodi eesmärk on arusaamisega õppimine, kriitilise mõtlemisoskuse ning sotsiaalsete oskuste arendamine ning kindlasti õpilaste loovuse toetamine. 

Juhendajad

BFM Laste filmikooli autor ja projektijuht Katrin Sigijane (BA audiovisuaalne kunst, MSc digitaalsed õpimängud) töötab BFMis nii õppejõu, koolitaja kui koolitusjuhina. Tema kirg on arendada õpimotivatsiooni tõstvaid protsesse ja keskkondi, kombineerides osalejate senised ja omandatavad oskused avastusõppe meetodil, läbi peidetud ülesannete lahendamise, loojutustuse ja mõjustamise psühholoogia loovaks eneseväljenduseks.

Georg Madis Puhm  - BFM Laste filmikooli nooremate õpilaste juhendaja.

Silver Õun - BFM Laste filmikooli vanemate õpilaste juhendaja: "Enne filmikooli sattumist õppisin Tallinna Muusikakeskkoolis viiulit, kuid kuidagi kasvas tung filme teha sellest suuremaks. Filmi juurde tõi mind erinevatele väljaannetele filmialaste artiklite kirjutamine. Hetkel õpin Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi 4. kursusel filmirežii erialal."