Fondi eesmärk on toetada filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsioon valdkondades uurimis- ja arendustöö alast tegevust, võimaldades BFMi akadeemilisel personalil ja doktorantidel osaleda rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja valdkondlikel arendusüritustel, viia läbi teadusuuringuid ning uuringulisi loovprojekte (koos tudengitega).

  Fondi vahendid on mõeldud järgmisteks teadus- ja arendustegevusteks:

  • Mobiilsus:
   • väliskonverentsidel osalemine (eelistatud on ettekanded);
   • muudel teadus- ja võrgustikuüritustel osalemine, eesmärgiga arendada koostööd välispartneritega;
   • teadustöö raamatukogus, muuseumis, arhiivis või välitööd (erandjuhtudel).
  • Teadusuuring:
   • uurimistöö teostamiseks vajalikud teenused;
   • projektiks vajalikud lähetused;
   • erialaorganisatsioonide liikmemaksud;
   • teaduspublikatsioonide tõlkimine ja toimetamine;
   • õppematerjalide loomine.
  • Loovuurimus (projekti peavad olema kaasatud tudengid, kuid toetust taotleb õppejõud):
   • projekti ette valmistamine ja läbi viimine;
   • projektiks vajalikud lähetused (nii õppejõud kui ka tudengid).

  Fondist saavad toetust taotleda BFMi akadeemilised töötajad ja külalisõppejõud, kes töötavad töölepingu alusel, ning BFMi doktorandid, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel ja kellel ei ole fondi ees aruandevõlgnevusi.

  Taotlusi saab esitada reeglina 3 korda aastas: 2021.a esimene taotlusvoor kuulutatakse välja märtsi algul, taotlustähtaeg on 19. märtsil.

  Taotlusi hindab komisjon koosseisus:

  • Heili Einasto 
  • Indrek Ibrus 
  • Andres Jõesaar 
  • Arko Olesk
  • Veiko Vaatmann

  Taotlused palume saata teaduskoordinaatorile Kristel Karu-Kletterile.

  Fondi statuut

  Lisa 1. Taotlusvorm

  Lisa 2. Aruandevorm