KUHI 2020

 

Registreeru siin kuni 17. aprillini

2020. aasta KUHI konverents ja töötoad avavad valikute tegemise võimalusi kunstihariduses. Milliseid valikuid saab teha õpetaja, milliseid õpilane? Mille hulgast või mille alusel valida? Kuidas valida kunstitehnikaid, valikaineid, teemasid, näiteid? Kas valikud annavad vabaduse? Uurime valikuid ja nende mõju õpilastele, õpetajatele, ühiskonnale. Julgustame tegema teadlikke ja läbitunnetatud valikuid kunsti õpetamisel, kunsti väärtustamisel ja kunstiõpetuse arendamisel ajal, mil kasvab nii valikute tegemise võimalus kui ka ettekirjutuste ja nõuete rangus.

Konverentsi avab ajaloolane David Vseviov arutledes, kui vabad me oma valikutes oleme. Helen Sooväli-Sepping kõneleb jätkusuutlikust arengust kooli kontekstis ja Kristi Mumm õppijakeskset koolist koolijuhi silmade läbi. Grete Arro ja Kati Aus avavad valikute tegemise psühholoogilist poolt ja seost motivatsiooniga. Kunstnik Marko Mäetamm räägib kunstniku ees olevast võimaluste tihnikust, millest autor peab pidevalt oma otsuseid tehes läbi murdma.

Töötubades on võimalik valida kas ühe pika või kahe üksteise järel toimuva lühikese õpitoa vahel. Töötubades pakuvad Oksana Tralla ja Minni Moyle võimalusi liikumiseks, Erik Alalooga ja Marit Mõistlik-Tamm töötavad helidega. Piret Viirpalu, Annikki Puur, Maris Annus, Kristi Moppel ja Egle Remm pakuvad võimalust arutleda, millised valikud on kunstiõppes, alustaval õpetajal või HEV õppijatega töötades. Edna Vahter juhendab jalutades joonistamist, Anneli Porri teadlikke valikute tegemist kui kureerimisprotsessi. Ilona Kroon, Jane Remm ja Kristin Kutti pakuvad praktilisi harjutusi muuseumi külastuse ette ja järele ning
loovuse vabastamiseks.

"Kunstihariduse ideed" on Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia kunstihariduse populariseerimise ja mõttevahetuse platvorm. KUHI eesmärk on ühendada õpetajaharidust, üldharidus- ja huvikoolide tegevõpetajaid ning kaasaegset kunstimaailma loovate küsimuste, uurimistööde ning parimate praktikate
jagamise abil.

KUHI konverents "Valikud ja võimalused" toimub kolmapäeval 22. aprillil 2020 Tallinna Ülikoolis Tallinna saalis (M-218). Konverents toimub TLÜ ja EKA koostööna.
Konverents on osalejale tasuta. Pakutakse kohvipause, lõuna omal käel TLÜ kampuse kohvikutes. Korraldajatel on õigus teha vajadusel ajakavas ja esinejate nimistus muudatusi.

Küsimuste korral kirjuta:
Jane Remm: jane.remm@tlu.ee
Anneli Porri: anneli.porri@artun.ee

Ajakava

9:30 Registreerimine, tervituskohv ja -amps Tallinna saali ees

Töötubade I sessioon kell 13.30–14.15 Jane Remm ja Kristin Kutti (TLÜ ja EKA). Loovustõkked ja loovuse arengut toetavad tegevused.

Arutame põgusat, millised on loovust toetavad ja pärssivad tegurid kunstitunnis ning teeme läbi mõned praktilised ülesanded. (20 osalejat)
 

Töötubade I sessioon kell 13.30–14.15 Marit Mõistlik-Tamm (TLÜ). Teeme kunsti kuuldavaks.

Uurime ja kogeme koos eri võimalusi helide nähtavaks ning visuaali kuuldavaks tegemise valikutes (16 osalejat)
 

Töötubade I sessioon kell 13.30–14.15 Oksana Tralla (TLÜ) Füüsiline kaasamine.

Kuidas mänguliselt kaasata õpilasi füüsilise liikumisega. (15 osalejat)
 

Töötubade II sessioon kell 14.25–15.10 Piret Viirpalu (TÜ, Tartu Lastekunstikool, Eesti Kunstikoolide Liit) Eesmärgist lähtuvad valikud kunstiõppes.

Mis on kunst? Miks kunsti õpetada? Vastused neile küsimustele suunavad kunstiõpetajaid tegema oma igapäevatöös erinevaid valikuid. Töötoas saab iga kunstiõpetaja mõtiskleda oma isikliku õpetamisfilosoofia üle ning vabas ja loomingulises õhkkonnas läbi mängida erinevaid võimalusi kunstitunni kavandamisel ja läbiviimisel. (20 osalejat)
 

Töötubade II sessioon kell 14.25–15.10 Oksana Tralla (TLÜ) Füüsiline kaasamine.

Kuidas mänguliselt kaasata õpilasi füüsilise liikumisega. (15 osalejat)
 

Pikad töötoad kell 13.30–15.10 Edna Vahter (TLÜ). Jaluta ja joonista.

Jalutame ja seisatame, märkame ja vaatame, joonistame ja liigume edasi. Töötoa käigus valmivad tillukesed, hetke tabamistest loodud joonistused. (12 osalejat)

Pikad töötoad kell 13.30–15.10 Anneli Porri (EKA). Vali ja kureeri.

Valikuprotsess kui loominguline protsess nii kunstinäituse koostamisel kui tunni ettevalmistamisel. (20 osalejat)
 

Pikad töötoad kell 13.30–15.10 Erik Alalooga (EMTA). Vali heli!

Heliperformance käepäraste vahenditega. Workshopis uurime igapäevaste tarbeesemete helilist potentsiaali ning performatiivseid rakendusvõimalusi. (12 osalejat