• Juhendaja: Tiiu Kirsipuu,
    BFMi vormiõpetuse dotsent, skulptor. Eesti Kunstnike Liidu liige
  • Grupi suurus: 8 osalejat
  • Kursuse hind: 120 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu)
  • Toimumisaeg: Kursus toimub korra nädalas kolmapäeviti. 
    9. jaanuar - 13. veebruar
    kell 17:00 - 20:00
  • Korraldaja ja toimumise koht: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Koolituse eesmärk:

Arendada kursuslaste joonistusoskust läbi portree ja figuuri kujutamisega seotud ülesannete. Arendada kompositsiooni ning proportsioonitaju, anda vajalikke anatoomia algteadmisi. Õpetada kiirete visandite tegemist ning nende paberil komponeerimist. Õpetada draperii kujutamist.Tutvustada joonistamisega seotud loomingulisi võimalusi.

Sisu:

portree ning figuuri joonistamine kaasates modelli. Portree ja figuuri joonistamise algteadmised, kus tähelepanu fookuses on karakter, proportsioonid, vorm, valguse-varju kujutamine, draperii joonistamine jne. Saadakse kiirete figuurivisandite (grokii) joonistamise kogemus. Joonistamine erinevate joonistusmaterjalidega (pliiats, süsi, sangviin, värviline pliiats jne) erinevas formaadis paberile. Kogemused modelli karakteri tabamisel, anatoomia algteadmised, paberilehe komponeerimine. Tööde analüüs. 

Õpitulemused:

õpilane oskab vaadata-näha ning portreed ja figuuri paberil kujutada. On paranenud silma ja käe koostöö, suudetakse tabada karakterit, ollakse tuttav anatoomia algteadmistega, osatakse hinnata proportsioone ning seda, kuidas anda varju ja valgusega edasi vormi. On saadud kiirete figuurivisandite (grokii) joonistamise kogemus. On proovitud joonistada nii suuremale kui ka väiksemale paberile ning komponeerida oma joonistus vastavalt paberi formaadile. On tutvutud erinevate loominguliste joonistamisega seotud võimalustega (taustaks värviline paber, värvipliiatsid, tuśś jms). Kursuse läbinu saab tööde teostamise protsessi ja tulemuse analüüsi kogemuse. 

Vajalikud materjalid:

erinevas suuruses paberid (ka värvilised) , joonistusvahendid (pliiats, süsi, sangviin, värvilised pliiatsid, kumm jm), puust aluskolmnurgad ning alustahvlid paberile.

.

 

 

 

 

Lisainfo ja registreerumine:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

Narva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, 509 6692