Õppeainete ülese ja probleemõppe meetodil teostatav digitaalse õpimängu loomise kursus “Tudeerum” on õppeaasta vältel, novembrist aprillini toimuv koolitusprogramm, kus saavad osaleda väga erinevate huvidega andekad noored üle Eesti. 

Aeg: 

Kursus toimub perioodil 17. november - 6. aprill veebis, kolmapäeviti kell 18-19.30

Eesmärk:

Tutvustada õpimängu praktiliste sisuliste ülesannete kaudu mängude loomise protsessi ja pakkuda võimalust ise meeskonnaliikmena osaleda mängude prototüüpide loomisel ja katsetamisel.

Sihtrühm:

Oodatud on nii tehniliste kui loominguliste huvidega gümnasistid, näiteks: IT huvilised, digitaalse kunsti ja disaini huvilised, animatsiooni huvilised, heliloojad, interpreedid ning lisatingimuseks on huvi olenevalt mängu temaatikast ka loodavaks õppesisuks vajalike õppeainete ja oluliste valdkondade (nt ajalugu, keemia, bioloogia jms) vastu.

Osalemise tingimused:

Kursusel osalemine on gümnaasiumi õpilasele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel. Programm on osa Tallinna Teadus- ja Loomekoolist ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Täida oma motivatsioonikiri siin: 

Õpitulemused:

Osaleja on kokku puutunud õpimängu analüüsimisega, probleemõppe meetodil üritanud lahendada tekkivaid kitsaskohti ning rakendanud neid loovalt õpimängu stsenaariumi loomisel, disaini ja prototüübi testimisprotsessis ning meeskonnatöös. Lisaks on osaleja praktikas harjutanud väga erinevaid ülesandeid, näiteks: 

  •  mängude analüüs (aspektid: õpiväärtus ehk mida arendab; kui kaasav ja haarav on mäng; žanr; stiil ja kompositsioon; tegelaste analüüs;   mängumaailma erinevad kognitiivsed väljendusvahendid).
  •  mängu disain ja kompositsioon: esteetika, stiil, tegelaste isikupära, psühholoogia ja loogika.
  •  kasutajakogemus (UX) ja kasutajamugavus (UI) mängu tehnilisel platvormil. Ideede ja tehniliste võimaluste koos- ja võimalik ebakõla.
  •  õpiraja ja õpiväärtuse väljakutsed nii looja kui mängija aspektidest; erinevate õppeainete kombineerimine mänguliseks õppeprotsessiks.
  •  meeskonnatöö: koostööoskused, kokkupuutepunktide ja ühisosa leidmine erinevate ideede puhul; minu panus ja väärtus meeskonnas. Toimetulek   edu ja ebaeduga. Isiklik areng ja meeskonna areng. Ennastjuhtiv tööprotsess.
  •  projektijuhtimine: töö- ja ajaplaani loomine, suure eesmärgi saavutamine väikeste ülesannete kaudu.

 

Lisainfo:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadress: Narva mnt 27, 10120 Tallinn  
telefon: (+372) 6199 908, (+372) 509 6692
e-post: katrin.sigijane@tlu.ee

haridusmin 3lovi est

BFM-kaksiklogo-EST (1)