Koolitaja: Alessandro Nanì (BFMi ristmeedia ja transmeedia loojutustuse õppejõud)

Sihtgrupp: Ettevõtte turunduse ja kommunikatsiooniga tegelejad. Lugude loojad, jutustajad ja levitajad.

Grupi suurus: kuni 14 osalejat

Koolituse maht: kontaktõpe 20 tundi, iseseisev õpe 8, kokku 28 akadeemilist tundi, 1 EAP   

Koolitus toimub inglise keeles

 

Koolituse eesmärk:

Tutvuda ristmeedia praktiliste võimalustega, kuidas üles ehitada soovitud lugu, keskkonda ja inforuumi. Kuidas ristmeedia ja transmeedia sisu luua ja mõjustada inimesi. Koolitus pakub oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks. Ristmeedia põhineb suurel määral looval mõtlemisel ja innovaatiliste lahenduste ja sisude tootmisel.

Tagasisidest:

"Kõige rohkem meeldis kursuse vaba vorm ning see, et osalejad pidid oma loomingulisuse proovile panema"

Programm:

1. päev kell 9-16

Sissejuhatus ristmeediasse. Lugu ja selle jutustamine erinevatel platvormidel. Näited ja ideed.

Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid.

Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine erinevates meediates ja erinevatel platvormidel.

Ristmeedia tänapäeval.

Grupitöö: vastuvõtjast lähtuva loo disainimine: ideede genereerimine  

2. päev kell 9-16

"Teema oli huvitavalt edasi antud, kasutades huvitavat visuaalmaterjali, ülesanded põnevad."

Ristmeedia komponentide loomise praktilised ülesanded.

Loo disainimine: idee vormimine, loo kujundamine ja osalejate peal testimine

Tagasiside. Küsimused. Soovitused.

Õpiväljundid:

Osalenu:

  • mõistab ja oskab analüüsida ristmeedia projekti
  • osab luua, planeerida ja kasutada lihtsamat ristmeedia projekti

Lisainfo

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadress: Narva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon: (+372) 619 9908, (+372) 509 6692

E-post: katrin.sigijane@tlu.ee