BFM Laste filmikooli eesmärk on läbi väärtuskasvatuse ja digikultuuri arendada lastes loovust, visuaalset kirjaoskust ja meediateadlikkust.

"Meeldis, et kursus tutvustab filmitegemise tehnoloogilist poolt ja paneb proovile laste loomingulisuse"

Õppetöö toimub mänguliselt ja väikeste praktiliste ülesannete avastusõppe meetodil.

"Lapsed said juurde julgust esineda ja teistega koostööd teha"

Tundides uuritakse pilte ja helisid, kaameraid, valgust ja helitehnikat. Avastatakse erinevaid filmižanre ja mis ülesandeid filmide tegijad täidavad. Loomulikult filmitakse ja monteeritakse kõik ise ning õpitakse, kuidas on tehtud lühifilm, uudis ja vaatajat liigutav sotsiaalreklaam.

Õppeaasta lõpus on vanemad, pered ja sõbrad palutud kursuse esilinastusele, kus õppeprotsessis valminud tööd linastuvad BFMi Supernova kinos.

BFM Laste filmikool on Tallinna Ülikooli BFMi, Haridusteaduste instituudi, Haridusinnovatsiooni keskuse ja MTÜ Avastusõpe koostööprojekt.

BFM Laste filmikool tegutseb Tallinna Ülikooli täiendusõppe õppekava BFC0015 alusel.

Laste kogunemine ja tunni lõpus vanematele üleandmine toimub alati Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi Nova maja fuajees.

2019-2020 õppeaastaks registreerumine:

7-11aastaste laste grupp kolmapäeviti kell 16.00-17.30

7-12aastaste edasijõudnute grupp kolmapäeviti kell 18-19.30

 

12-16aastaste grupp esmaspäeviti kell 16.30-18.45

12-16aastaste edasijõudnute grupp esmaspäeviti kell 19.00-20.30

 

Tartu grupp, esmaspäeviti alates 7.oktoobrist kell 16-18.15

 

Lisainfo:

Katrin Sigijane
katrin.sigijane@tlu.ee

Õppeinfo

BFM Laste filmikooli õpilased saavad läbi erinevate lihtsamate ülesannete teha ise praktikas läbi erinevad filmitegemise etapid ja luua ise filmiklippe, teleuudiseid ja sotsiaalreklaame. Laps on õppetegevuses uurija, avastaja ja katsetaja ning filmiõpe toimub läbi praktiliste tegevuste. Terminiga “avastusõpe” tähistatakse lapsi kaasavat ning nende igakülgset arengut toetavat õppemeetodit, mis põhineb mängul, laste käelisel tegevusel ning aktiivsel osalusel õpiprotsessis. Oluline on toetada laste loomupärast loomingulisust ja uudishimu ning seoste loomist. Meetodi eesmärk on arusaamisega õppimine, kriitilise mõtlemisoskuse ning sotsiaalsete oskuste arendamine ning kindlasti õpilaste loovuse toetamine. 

Juhendajad

Eva Ligi Aydogmus  - BFM Laste filmikooli nooremate õpilaste juhendaja: "Olen lõpetanud BFMi nüüdismeedia eriala televisiooni suunal, spetsialiseerumisega režiile . Lastega töötades pean oluliseks mängu ja lusti ning usun, et mäng on üks suurepärane õpetamis- ja õppimisviis. Mind inspireerivad laste lennukad ideed."

Sigrid Salutee - BFM laste filmikooli nooremate õpilaste juhendaja: "Olen lõpetanud BFMi nüüdismeedia eriala televisiooni suunal, spetsialiseerumisega toimetajatööle. Praegu töötan vabakutselise teletoimetajana ja Delfi videotoimetajana. Olen optimistlik, energiat täis ning lastega meeldib väga koos tegutseda."

Rauno Polman - BFM Laste filmikooli vanemate õpilaste juhendaja: "Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 10. lennu näitleja erialal. Praegu jätkan erialaseid õpinguid, omandades režissööri elukutset Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi filmikunsti osakonnas. Kahest ülikoolist saadud teadmiste põhjal olen loonud tugeva süsteemi, mille baasil noori filmihuvilisi nende teel suunata."