Kursuse hind: 2000 eurot (hinnale ei lisandu km)

 

Koolituse läbiviimise koht: 
Tallinna Ülikool, BFM, Narva ​mnt 27, Nova hoone

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi

Grupi suurus: 2 inimest

Eesmärgid:

Tutvuda filmiheli võtteplatsi helisalvestuse tehnika ja praktilise salvestusega.

Sisu:
Mikrofonide, helisalvesti ja helipuldi ehitus ning kasutamine, praktilised salvestusvõtted.

Õpiväljundid:
On tutvunud filmiheli salvestustehnikaga ja proovinud võtteplatsil sünkroonset heli salvestada.

Sihtgrupp:
Kõik, kes on huvitatud helirežiist ja heli salvestamisest võtteplatsil.

Kursuse hindamine:
Hindamismeetodiks on arvestus. Kriteeriumiks on kvaliteetsete helifailide salvestamine erinevates keskkondades ja erinevatel võtteplatsidel.

Juhendaja:
Tiina Andreas
, koolitaja kogemusega pikaajaline praktiline helirežissöör.

Lisainfo ja registreerumine:

Katrin Kuusik
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, 509 6692