Individuaalõpe

Juhendaja Pille Saar, rahvusvaheliste konkursside laureaat, Moskva konservatooriumi assistentuur-stažuuri diplomand, PHD kandidaat,
Euroopas meistriklasse läbi viiv ja esinev pianist

Koolituse toimumisaeg: 

5.märts - 29.mai 2019
Vastavalt kokkuleppele teisipäeviti või kolmapäeviti 45 minutit ajavahemikul kell 8-18

Koolituse maht: kokku 28 akadeemilist tundi

Koolituse hind: Kursuse individuaaltundide ühe kuu tasu on 80 eurot, kogu kursus kokku 240 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu)

Registreeru kursusele:

Koolituse eesmärk:

Arendada loomingulist väljendusoskust läbi klaverimängu, kasvatada heaolutunnet ja eneseusaldust, mida annab klaverimäng.

Koolituse sisu:

  • Musitseerimine läbi individuaalse lähenemise vastavalt vajadusele ja tasemele (algaja/ edasijõudnu) 
  • Noodiõpe
  • Vormiõpetus
  • Harmooniaõpetus

Õpiväljundid:

Garanteeritakse, et semestri lõpuks suudab iga õppija esineda kontsedil ning oskab pop (laste-, folk-, jazz, vms.) lauludele 
klaverisaadet kujundada. Õppijale tutvustatakse klaverimängu kaasaegseid võtteid ning traditsioonilist ja kaasaegset klaverirepertuaari.

Lisainfo

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, (+372) 509 6692