Juhendaja: Merike Aarma, MA muusikateadused, TLÜ

Koolituse toimumisaeg: vastavalt kokkuleppele neljapäeviti 45 minutit ajavahemikul kell 16-20; koolitusele saab vabade kohtade olemasolul liituda jooksvalt kogu perioodi jooksul

Koolituse maht: kontaktõpe 12 akadeemilist tundi

Koolituse hind: Kursuse individuaaltundide ühe kuu tasu on 100 eurot, kogu kursus kokku 300 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu)

Koolituse eesmärk:

Arendada loomingulist väljendusoskust klaverimängu kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus.

Koolituse sisu:

  • Musitseerimine individuaalse lähenemise kaudu vastavalt vajadusele ja tasemele (algaja/ edasijõudnu) 
  • Klaverimängu võtted.
  • Traditsiooniline ja kaasaegne klaverirepertuaar.
  • Noodist lugemine, ansamblimäng või saatepartii seadmine.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks on õppija täitnud õpetajaga püstitatud individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad tema oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses.

Lisainfo

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, (+372) 509 6692