sisseastumisnõuded:

  • Keskharidust tõendav dokument
  • Inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui SAISi avaldusel ei kajastu inglise keele tase, siis tuleb keeleoskust tõendav dokument lisada kandideerides SAISi
  • Vastuvõtueksami läbimine

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

  • audiovisuaalne CV 30%
  • kirjalik töö 20%
  • intervjuu 50%

Kandidaadid peavad esitama audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse, mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatformil (nt YouTube). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit ning keelena kasutatakse inglise keelt. Lisaks enda tutvustusele peaks materjal sisaldama ka selgitust, miks potentsiaalne tudeng ristmeediat õppima soovib tulla. Enesetutvustusele on soovitatav lisada ka eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, kus võivad olla näiteks videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused vms. Audiovisuaalne CV tuleb saata hiljemalt 1. juulil meilile crossmedia@tlu.ee.

Kirjaliku ülesande sisu saab teada SAISis avaldust esitades ja see tuleb esitatada koos avaldusega. Vestlus toimub 3. juulil alates kell 10.00 ruumis N-307. Täpse vestluse aja saab SAISis avaldust esitades, kandidaadile arvestatakse 20 minutit.