I voor: essee. Essee teema selgub kohapeal. 

Essee kirjutatakse kohapeal (kuni 2 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale ja internetti kasutada ei tohi.

Hindamiskriteeriumid: Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

II voor: vestlused.

VESTLUSTE AJAKAVA ON LEITAV SIIN!

ZOOMi parool: 099645

Vestluse hindamiskriteeriumid: ühiskonnas toimuva mõtestamise võimekus; eesti (ja maailma) ajakirjandusega kursisolek; eneseväljendusoskus (ja keelekasutus).