Sel lehel avalikustatakse IKUMUMU essee teema. 

Kunstimooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Ülesannete kirjeldused ja teostamiseks vajalike vahendite loetelu avalikustatakse samuti sel lehel.

Filmikunstniku mooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Kompositsiooniülesandeks on lühifilmi visuaalne kontseptsioon. Ülesannete täpsemad kirjeldused ja teostamiseks vajalike vahendite loetelu avalikustatakse samuti sel lehel.