I voor: essee. Essee teema selgub kohapeal. 

Essee kirjutatakse kohapeal (kuni 2 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge.

Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasa võetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi.

Hindamiskriteeriumid: oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega, õppekavaga seotud eriala/tegevusvaldkonna problemaatika tundmine määral, mis võimaldab sisukalt kirjutada antud teemal. Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

II voor: vestlused.

VESTLUSTE AJAKAVA ON LEITAV SIIN!

Hindamiskriteeriumid: oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega, sotsiaalsete kompetentside valdamine määral, mis võimaldab sisukat vestlust komisjoniga, motivatsiooni olemasolu õppida valitud eriala ja selle veenev demonstreerimine, suutlikkus täita komisjoni poolt antud ülesannet (vaadelda ja analüüsida nähtut).