2006. aasta kevadel loodi teadus- ja arendustööd toetav akadeemiline allüksus Riho Pätsi keskus, mille juhatusse kuuluvad Maie Vikat, Andres Avarand, Maia Muldma, Tiina Selke ja Inge Raudsepp. Koordinaatoriks oli 2009-2011 Marit Mõistlik-Tamm, kes jätkab 2011. aasta augustist tegevjuhina. 

Muusikapedagoog, helilooja, publitsist ja uurija professor Riho Päts rõhutas pidevalt, et õpetaja peab end järjekindlalt täiendama, et ajaga pidevalt kaasa sammuda. Seda eesmärki taotleb ka keskus, jätkates tema algatatud praktilis-metoodiliste sügis- ja kevadseminaride traditsiooni ja tutvustades tema väärtuslikku muusikapedagoogilist pärandit.

Traditsiooniliselt lõpeb hooaeg aprillis rahvusvahelise teaduskonverentsiga, mis kajastab muusikaõpetusealaste uuringute tulemusi nii Eestis kui mujal maailmas.

Varasemalt

Kunstide didaktika suuna (endise muusika osakonna) eestvedamisel toimub alates aastast 2004 rahvusvaheliste teaduskonverentside sari CFMAE/YTT: suured konverentsid 2004, 2009, 2014 ja 2015 (koostöös EuNetMERYC võrgustikuga); BA, MA ja PhD kraadiõppurite konverentsid 2007, 2008, 2010-2013. 

Kontaktid

Tiina Selke
Riho Pätsi Keskuse juhataja

aadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

 

Marit Mõistlik-Tamm
 Riho Pätsi Keskuse tegevjuht

aadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn