560x560-premic.jpg

Projekt keskendub erinevate etnokultuuriliste rühmade Venemaa kuvandite diskursiivsele konstrueerimisele Balti riikides, Prantsusmaal, Soomes, Poolas, Kõrgõzstanis, Kasahstanis ja Moldovas. Kasutades diskursusanalüüsi, sisuanalüüsi ja kvalitatiivseid sotsioloogilisi meetodeid, keskendub metodoloogiline lähenemine kultuuriliselt jagatud teadmistele, praktikatele ja sümbolitele ning nende esindatuse erinevatele vormidele. See projekt on komparatiivne ning toob välja paralleele mitte ainult erinevate rühmade ja riikide vahel, aga ka erinevate Venemaad puudutavate avalike/poliitiliste diskursuste ja ajaloolisel mälul, identiteedi muutustel ja isiklikel kogemustel põhinevate lihtinimeste tajumiste vahel. 

Lisainfot leiab projekti ingliskeelselt lehelt.