Tutvu õppekavaga ja registreeru:

 

Aeg: 29.oktoober - 19.november, neljapäeviti kell 9-17.30

Juhendaja: Neveli Niit, BA audiovisuaalne meedia BFM, BA teenuste juhtimine ja turundus TTÜ

Sihtgrupp: väikeettevõtjad, kes on huvitatud veebiturundusest ning õige sõnumi loomisest oma klientidele 

Grupi suurus: kuni 20 osalejat

Õppe kogumaht: 40 auditoorset ja 8 iseseisva töö akadeemilist tundi

Toimumise koht: BFMi õppehoone Narva mnt 27, Tallinn

Koolituse hind: Koolitus on väikeettevõtte töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel, vabas vormis motivatsioonikiri palume saata: katrin.sigijane@tlu.ee.
Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Koolituse sisu:

Eri meetodid, kuidas edastada ühe projekti raames oma sihtgrupile ettevõtte kodulehel ja veebiturunduses nii sõnalist kui ka visuaalselt sõnumit.

1. päev - Sissejuhatus, oma sihtgrupi tundma õppimine

Kursuse sissejuhatus ja ülevaade
Disainimeetodid ning itereerimise mõiste
Tegevus – Gruppidesse jaotumine, ühe ühiskondliku lahendatava probleemi formuleerimine
Tegevus - intervjuud probleemi osapooltega, uurimistegevus

Lõunapaus

Kuidas luua persoonasid? Selle loomise tähtsus
Tegevus - Persoonade loomine, nende mõistmine 
Tegevus – väärtuspakkumise formuleerimine oma persoonadele 

2. päev - Lugude jutustamine oma sihtgrupile

Empaatia sihtgrupi suhtes ja selle kasutamine loo jutustamisel. Lugude rääkimise alused - kuidas jutustada lugu, mis näitab, et tunned enda sihtgruppi
Tegevus - Lugude loomine oma persoonade vaatepunktist

Lõunapaus

Tegevus - jätkub lugude loomine oma persoonade vaatepunktist
Itereerimise ning testimise tähtsus
Tegevus – Loodud lugude testimine ning paranduste sisseviimine
Sissejuhatus - Kuidas luua läbimõeldud kodulehte, disainida õiget kasutaja liikumisteekonda ning samal ajal jutustada persoonadele mõeldud lugu

3. päev - Interaktiivsuse ja lugude jutustamise sidumine

Eelmise korra kokkuvõte ja meeldetuletamine
Tegevus – ideede loomine, kasutaja liikumisteekonna paika panemine, esimesed prototüübid paberil 

Lõunapaus

Sissejuhatus Marveli programmi ning disainikeelde
Tegevus – Prototüüpide loomine digitaalselt programmis

4 päev - Testimine, täiendused ja kursuse lõpetamine

Kuidas testida oma prototüüpi?
Tegevus – prototüüplehtede testimine, parandamine jooksvalt
Tegevus – Tagasiside kokkuvõte gruppides, lehtede täiendamine

Lõunapaus

Näpunäited ettekanneteks
Tegevus - Ettekannete loomine gruppides
Tegevus - Ettekanded iga grupi poolt
Kokkuvõte kursusest ja lõpetamine

Koolituse eesmärk:

Õppida meetodeid, mis aitavad iseseisvalt luua lihtsamaid digitaalseid lahendusi, läbimõeldud ja tähendusrikkaid sõnumeid; panustada disainimõtlemise põhitõdede mõistmisesse ja rakendamisesse igapäevases töös ettevõtte oma kodulehe näitel

Õpitulemused:

  • analüüsib probleeme ja leiab disainimõtlemise loovas võtmes lahendusi;
  • kasutab loominguliselt digitaalseid lahendusi;
  • uurib iseseisvalt oma sõnumi sihtgruppi;
  • loob sihtgrupiti kõnetava sõnumi;
  • loob lihtsamaid veebilehe prototüüpe,
  • on omandanud nende loomise põhitõed;
  • on saanud väikeses meeskonnas töötamise kogemuse.
       

Lisainfo:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

Aadress: Narva mnt 27, Tallinn

Telefon: (+372) 6199 908, 509 6692

E-post: katrin.sigijane@tlu.ee