NB! See grupp on täitunud! Saadaval on veel mõned vabad kohad kursustele:
 

12.september - 31.oktoober, laupäeviti kell 10-17.00 Väikeettevõtete töötajatele: Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus
29.oktoober - 19. november, neljapäeviti kell 9-17.15 Väikeettevõtete töötajatele: Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

Tutvu õppekavaga: 

Aeg: 9.september - 28.oktoober, kolmapäeviti kell 10-17.00 kuupäevadel 09.09 / 16.09 / 30.09 / 14.10 / 28.10

Juhendajad: Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM ja Rando Aljas BA suhtekorraldus, BFM

Sihtgrupp: teenuse või toote turundusvajadusega seotud spetsialistid väikeettevõttes

Grupi suurus: kuni 15 osalejat

Õppe kogumaht: 40 auditoorset ja 8 iseseisva töö akadeemilist tundi

Toimumise koht: BFMi õppehoone Narva mnt 27, Tallinn

Koolituse hind: Koolitus on väikeettevõtte töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel, vabas vormis motivatsioonikiri palume saata: katrin.sigijane@tlu.ee.
Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Koolituse sisu:

1. Sissejuhatus ristmeediasse ja sellega seotud olulistesse valdkondadesse

2. Ristmeedia kui lugude jutustamise praktika. Lugude jutustamise kunst, ideede leidmine, arendamine ja rakendamine, haaravate turunduslike narratiivide loomine.

3. Ristmeedia tänapäeval. Ülevaade ristmeedia strateegiate kasutamisest.

4. Ristmeedia turunduse teenistuses.

5. Erinevad lood, struktuurid ja kanalid: transmeedia loojutustus.

Koolituse eesmärk:

Tutvuda ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsiooniga, saada tuge efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.

Õpitulemused:

  • teab, mida tähendavad ristmeedia ja transmeedia loojutustamine ning kuidas planeerida ja valmistada ette ristmeedia turundusprojekti tootele/teenusele;
  • on katsetanud erinevaid abistavaid tehnikaid projekti loomiseks - disainimõtlemine, loovmõtlemine ja mõttetalgud;
  • loodud narratiivist lähtudes seob komponendid ja platvormid transmeedia loojutustuseks.
       

Lisainfo:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

Aadress: Narva mnt 27, Tallinn

Telefon: (+372) 6199 908, 509 6692

E-post: katrin.sigijane@tlu.ee