Mida pean teadma?

Info üliõpilasele

 • Ära tule ülikooli, kui Sa oled määratud eneseisolatsiooni või karantiini.
 • Välisriigist Eestisse reisimisel tuleb järgida Eestis kehtestatud nõudeid, vaata neid välisministeeriumi kodulehelt.
 • Tervetel üliõpilasel tuleb viibida ülikooli territooriumil nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik, sh tuleb vältida gruppidesse kogunemist.
 • Palun registreeri end auditoorses õppes osaledes. Selleks on iga õpperuumi kõrval plakat, millel on QR-kood ja link, mis suunavad registreerimislehele, kus end kirja panna. Palume üliõpilastel kasutada üliikooli ruumides viibides HOIA rakendust.
 • Õppetöös osaledes järgi hajutatud liikumise põhimõtet, sh auditooriumis, koridoris ja teistes ülikooli ruumides. 
 • Ülikooli territooriumil viibides on Sul kohustus omada kaitsemaski ning kasutada seda juhtudel, kus ei ole võimalik täita hajutamise nõuet (vt ka õppetöö korraldamisele kehtitvaid soovitusi). Kui Sul ei ole ülikooli saabudes kaitsemaski, siis saad selle soetada Astra maja II korruse terviseautomaadist.
 • Õppetöö käigus taga endale isiklikud töövahendid (nt kirjutusvahend, kalkulaator, joogipudel jms) ning ära jaga neid teistega. Puhasta ja desinfitseeri ühiselt kasutatavate õppevahendid enne ja pärast nende kasutamist.
 • Õppejõul on õigus saata haigusnähtudega üliõpilane ära ning mitte lubada õppetööle enne, kui arst on andnud selleks vastava loa. Üliõpilane ja õppejõud järgivad õppetöö korraldamisel ülikooli kehtestatud ohutusnõudeid.
 • Pöördu õppenõustajate ja teiste ülikooli töötajate poole ainult e-vahendite kaudu
 • Kui haigestud või viibid eneseisolatsioonis, siis teavita sellest õppejõudu vähemalt auditoorse kontaktõppe toimumise hommikul. Õppejõul ei ole kohustust üliõpilast sünkroonselt õpetada, kuid pakkuda alternatiivseid lahendusi. Hiljem teavitajatele ei pea õppejõud alternatiive pakkuma. 
 • Kui haigestud ja kahtlustad COVID-19 nakatumist: 
  - pöördu tööpäeval oma perearsti poole täiendavate juhiste saamiseks ja COVID-19 testi tegemiseks; 
  - kui perearstiga kontakti saamine ei õnnestu (nt nädalavahetus), siis helista tasulisele perearsti nõuandeliinile 1220. Nendel on samuti õigus suunata Sind testi tegema; 
  - kui eelnimetatud kontaktide tulemusel Sind testi tegema ei määrata, kuid tahaksid seda ikkagi teha, siis on võimalik lasta ennast tasuliselt testida (nt Synlab, Medicum
 • Kui saad kinnituse, et oled COVID-19 positiivne, siis saada selle kohta teade õppeosakonda: 
  - väliskülalisüliõpilased ingrid.hinojosa@tlu.ee, 6409 217
  - välisüliõpilased paula.balic@tlu.ee, 6409 234
  - kõik teised üliõpilased helen.joost@tlu.ee, 56670028
 • Vaimse tervise hoidmiseks on oluline hoida enda tuju üleval. Jaga kaasüliõpilastega häid uudiseid näiteks töövõitudest, kordaminekutest, aga miks mitte ka isikliku elu õnnestumistest. Küsi kindlasti ka neilt, et kuidas neil läheb!
  Hea huumor on teretulnud, sest naer parandab heaolu tunnet ning vähendab ärevust. Kui muremõtted võtavad aga siiski võimust, pöördu julgesti üliõpilaste psühholoogi (ivi.niinep@tlu.ee) poole.

Ennetusmeetmed ülikooli tulemisel

Võimaluse korral on soovitatav liikuda ülikooli jalgsi või jalgrattaga. Kui ühissõiduki kasutamine ülikooli jõudmiseks on vältimatu, siis palume järgida järgmisi terviseameti soovitusi:

 • võimaluse korral kanna ühissõidukis maski;
 • aevastades või köhides kata suu taskuräti või varrukaga;
 • ära puuduta palja käega käsipuud või muud pinda;
 • ära puuduta enda nägu;
 • desinfitseeri käed esimesel võimalusel pärast ühissõidukist väljumist;
 • võimaluse korral hoia teiste sõitjatega distantsi.
   

Ennetusmeetmed ülikoolis viibimisel

Selleks, et minimeerida ülikoolis viibivate töötajate, üliõpilaste ja külaliste võimalust puutuda kokku viirusega ning tagada neile võimalikult turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond, palume arvestada järgmiste soovitustega.

 • Ülikooli on oodatud terved ja nakkushaigustunnusteta isikud, järgides üldiseid soovitusi viiruse leviku ennetamiseks.
 • Üliõpilased jt ülikooli külastajad peavad ülikooli tulles kandma kaasa kaitsemaski. Kui ülikooli ruumides ei ole võimalik täita hajutamise nõuet, tuleb kaitsemaski kanda, ülikoolis saab neid endale soetada Astra maja II korruse terviseaparaadist.
 • Ülikooli hoonetesse sisenemisel tuleb desinfitseerida käed – selleks on paigaldatud desinfitseerimisvahendid iga sissepääsu juurde. Lisaks asuvad kätepuhastusjaamad enim käidavates kohtades.
 • Loengute jms teadus- ja õppetööga seotud ürituste puhul tuleb osalejaid registreerida. Õppetöös osalejate registreerimiseks on iga õpperuumi kõrvale lisatud plakatid, millel on QR-kood ja link, mis viivad registreerimisvormini. Palume neid kindlasti kasutada ning tudengitele registreerimist meelde tuletada. Ülikoolis toimuvate ürituste, sh töökoosolekute ja kohtumiste puhul on samuti oluline osalejad registreerida. Registreerimise viisi valib ürituse korraldaja või kokkukutsuja (nt kohtumise memo, korraldaja märkmed, Google Docks jne) ning andmeid tuleb säilitada 2 nädalat. Nii tagame vajadusel hõlpsasti info kättesaadavuse kõikide osalejate kohta.
 • Ülikooli siseruumides on lubatud korraldada vaid õppe- ja teadustööga seotud üritusi, kui osalejad on registreeritud ning järgitakse hajutamise nõuet. Kui hajutamise nõuet ei ole võimalik täita, siis tuleb osalejatel kanda kaitsemaski.
 • Auditooriumid varustatakse pindade desinfitseerimiseks aktiivveega täidetud pihustipudelitega, mida võivad soovi korral kasutada kõik, et puhastada lauda vms.
 • Ülikoolis viibides on oluline pesta käsi regulaarselt ja hoolikalt sooja vee ning seebiga. Desinfitseerimisvahendi kasutamine on vajalik siis, kui käsi pole võimalik parasjagu pesta.
 • Jäätmed, mis võivad olla saastunud viirusega (näiteks maskid, salvrätid), võib visata olmeprügikastidesse. 
 • Riskirühma kuuluvad üliõpilased saavad võtta kaitsemaski infolauast. Samuti on võimalus kaitsemaske soetada Astra maja II korrusel asuvast tervisetoodete automaadist. Töötajad saavad kaitsemaske küsida oma üksuse büroost.
 • Köhimise või aevastamise korral kata aga nägu varruka või salvrätiga. Ära pane kätt suu ette, sest peopessa sattunud pisikud kanduvad sealt kergesti edasi.
 • Ära puuduta nägu, silmi või suud pesemata kätega. Nii väldid viiruse kandumist kätelt limaskestadele.
 • Hoidu füüsilisest kontaktist töötajate, üliõpilaste või teiste linnakus viibivate isikutega (näiteks ära kätle ega kallista) ning järgi hajutuse nõuet.
 • Soovitatav on puhastada regulaarselt enda töövahendeid. Puhtuse tagamiseks piisab näiteks veega niisutatud puhta mikrokiu lapi kasutamisest.
 • Füüsilise koosoleku korraldamisel tuleb see läbi viia piisava suurusega ruumis, et tagada osalejate omavahelise distantsi hoidmine.
 • Võimalusel tuuluta ruume pidevalt ja puhasta neid korrapäraselt. Ülikoolis tehakse regulaarselt hoolduskoristust, kuid vajadusel saab kutsuda majahalduri kaudu valvekoristaja.

Õppetöö korraldamisel kehtivad nõuded ja soovitused

 

 • Distantsõpe on kohustuslik ainekursustel, milles osalevad õppejõud/õppijad on saadetud eneseisolatsiooni, sh keelatud on igasugune ülikooli territooriumi kasutamine.
 • Auditooriumite täituvus võib olla maksimaalselt 50%.  Kui 50% täituvust ei ole võimalik tagada, siis tuleb kanda õpperuumis kaitsemaski. Õppejõud ei pea kandma õppetöö läbiviimisel maski, kui ta on üliõpilastest vähemalt kolme meetri kaugusel.
 • Soovituslik on viia võimalikult paljud loengud e-õppesse. Tungivalt soovitame korraldada üle 50 osalejaga ainekursused distantsõppel. Seminare, praktikume, arvestusi ja eksameid võib füüsiliselt korraldada eeldusel, et haigestunuid või enseisolatsioonis viibijaid ei osale ning tagatud on hajutamise põhimõte.
 • Soovituslik on luua võimalusi, kus eksamile pääsemise või aine sooritamise tingimuseks ei ole füüsiline kohalolu.
 • E-õppes on õppejõul õigus nõuda, et kõik üliõpilased ilmuksid e-õppesse kokkulepitud ajaks (ehk hilinejaid ei pea aktsepteerima), esineksid oma täisnimega ja kasutaksid kaamerat. Kui üliõpilasel ei ole kaamera võimekust, siis teatud juhtudel, nt seminar vms on õppejõul õigus seda nõuda, muul ajal võib lubada pildi kasutamist.
 • Õppetöös osalemisel tuleb järgida hajutatud liikumise põhimõtet, sh auditooriumis, koridoris ja teistes ülikooli ruumides. 
 • Kui üliõpilasel on kroonilised haigused, mille tõttu peab tema arst vajalikuks igasugusest kontaktist hoidumist, siis on võimalik võtta üliõpilasel perearsti tõendi alusel akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel. Kui üliõpilasel ei ole arsti poolt näidustusi õppetöös osalemise vältimiseks, kuid üliõpilane pelgab viirusesse nakatumist õppetöö käigus, siis võib ta algavaks semestriks omal soovil siirduda akadeemilisele puhkusele. Omal soovil akadeemilisele puhkusele minemise avaldust saab esitada semestri jooksul, kuid tuleb arvestada, et sellist puhkust on võimalik kasutada vaid üks kord õpingute jooksul kas üks või kaks semestrit korraga. Akadeemilise puhkuse ajal on üliõpilasel õigus õppida, seega võimalus osaleda ainult e-õppes läbitavatel ainekursustel.
 • Viiruse leviku ennetamiseks ja võimaliku nakatumise kiireks tuvastamiseks on terviseameti soovitus registreerida auditooriumites viibijad. Kohaloleku registreerimisega ei kontrollita õppetöös osalemist, vaid see on mõeldud ainult viiruse leviku ennetamiseks, tõkestamiseks ja kiireks reageerimiseks, kui ülikoolis on tuvastatud haigestunud isik. Üliõpilane peab registreerima oma kohaloleku iga loengu alguses vormil (www.tlu.ee/reg). Kõigi auditooriumide ustel on QR-kood ja link vormile. Vormi täitmisega kaitsed enda ja teiste tervist! (Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja kasutatakse üksnes viiruse leviku tõkestamiseks. Kogutud isikuandmed kustutatakse kolme nädala möödumisel andmete esitamisest. Andmeid töötleb üksnes õppeosakonna töötaja (helen.joost@tlu.ee))

Kui üliõpilane haigestub

 

 • Kui üliõpilane haigestub väljaspool ülikooli, peab ta jääma koju. Kui üliõpilane haigestub ülikoolis, siis peab ta koheselt koju minema. Haigestumise korral tuleb võtta ühendust perearstiga, kes nõustab COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe osas. Üliõpilane, kellel ei ole perearsti, peab helistama numbrile 1220. 
 • Üliõpilane võib ülikooli naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Lõpliku otsuse teeb arst. Vältimaks maha jäämist õppetöös haige olemise perioodil, küsi abi kaasüliõpilastelt ja aine õppejõult.
 • Ülikooli liikmed, kes pole üliõpilasega sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata õppimist, kuid jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga või helistada numbrile 1220.
 • Kui üliõpilane saab kinnituse, et ta on COVID-19 positiivne, tuleb tal saata selle kohta teade õppeosakonda: 
  - väliskülalisüliõpilased ingrid.hinojosa@tlu.ee, 6409 217
  - välisüliõpilased paula.balic@tlu.ee, 6409 234
  - kõik teised üliõpilased helen.joost@tlu.ee, 56670028.

Õppeosakond võib esitada haigestunule täiendavaid küsimusi, et selgitada välja tema ülikoolis viibimise detailid. Saadud info alusel selgitatavad osakonna töötajad välja loengus osalenud kaastudengid (loengu registreeringute järgi) ja võtavad osalejatega isiklikult ühendust. Kirjalik teade saadetakse kõigile ainesse registreerunutele ja palutakse 24 tunni jooksul vastata, kas üliõpilane osales füüsiliselt õppes või mitte. 
See on oluline, sest siis on võimalik välja selgitada haigestunud üliõpilasega lähikontaktis* olnud inimesed, anda neile soovitus jääda 14 päevaks koju ja jälgida oma tervist, korraldada ruumide ja pindade desinfitseerimine jms. 

 • Ülikooli liikmed, kes ei olnud haigega lähikontaktis*, võivad  jätkata oma igapäevast töörutiini, kuid peavad hoolikalt jälgima oma tervist.
 •  NB! COVID-19 positiivselt isikult küsib terviseamet haigussümptomite ilmnemisele eelnenud kahe päeva lähikontaktsete* andmeid ja liikumisi.

*Lähikontakt on isik, kes:

 • elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhinud, aevastatud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (sh söögiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh
  - isikud, kes istusid samas reas ja kaks rida ees- või tagapool,
  - COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

Terviseameti info kohaselt on ohutu lähikontakt inimene, kes on viibinud haigega koos vähem kui 15 minutit.

Info ülikooli töötajale

 • Kaugtööle on soovitav jääda riskigruppi kuuluvatel töötajatel ja neil, kelle pereliikmed kuuluvad riskirühma. Teised töötajad võivad kaugtööle jääda kokkuleppel vahetu juhiga, kui nende töö iseloom võimaldab hõlpsasti ülesandeid kaugtööna täita.
 • Kui kahtlustad nakatumist koroonaviirusesse, siis võta esmalt ühendust enda perearstiga, kes vajadusel korraldab testimise. Kui on põhjendatud püsida kodus ja mitte tööle tulla (vt terviseameti juhiseid), anna koju jäämisest teada ka enda vahetule juhile, et arutada läbi kaugtöö korraldus (või võimalik haiguslehele jäämine). Arvesta kindlasti sellega, et nakatumise kahtluse korral on vajalik 14-päevane kodune isolatsioon ning testimine juhul, kui ilmnevad haigussümptomid.
 • Haigestumise tõttu töövõimetuslehele jäänud töötajale maksab ülikool haigushüvitist teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 100% töötaja keskmisest töötasust. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.
 • Suuremas tööruumis võib töötada samaaegselt mitmekesi juhul, kui töölaudade omavaheline kaugus on piisav või töötajate vahel on füüsiline tõke, näiteks kinnine riiul või teisaldatav kaitseekraan. Vastasel juhul peaks kaaluma võimalusi töötada kabinetis vaheldumisi (näiteks ühel nädalal üks töötaja ja teisel teine, et vahepeale jääks mitu päeva, mil tööruumi ei kasuta keegi) või leidma mõnele töötajale töötamiseks ajutiselt teise ruumi. Teisaldatava kaitseekraani ja/või visiiride tellimiseks saab kontaktinfo haldusosakonna juhatajalt, võta küsimuste korral temaga ühendust!
 • Soovitav on korraldada koosolekuid distantsilt. Füüsilise kohaloleku korral järgi aga kindlasti hajutamise nõuet ja vali piisava suurusega ruum.
 • Kui hajutamise nõuet ei ole võimalik täita, siis on soovitav kanda siseruumides kaitsemaski. Ülikooli töötajatele tagab kaitsemaskid ülikool. Akadeemiliste üksuste töötajad saavad kaitsemaski enda üksuse büroost ning tugiüksuse töötajad osakonna juhatajalt. Üksustele jagab kaitsemaske personaliosakonna töötervise spetsialist Reilika Muuli.
 • Töölähetusele saab minna vaid siis, kui see on kooskõlastatud rektoriga ja on tööalaselt hädavajalik. Välislähetuse kavandamisel tuleb arvestada võimalike piirangutega välisriiki sisenemisel, kulude mittetagastamise riskiga reisi ärajäämisel ning eneseisolatsiooni jäämise ja/või testimise vajadusega reisilt saabumisel.
 • Reisilt saabudes kontrolli, kas ja millistel tingimustel Sul on kohustus piirata enda liikumisvabadust, vaata neid välisministeeriumi kodulehelt.
 • Kui Sul on tuvastatud COVID-19 haigus, siis teavita sellest töötervise spetsialisti Reilika Muulit (reilika.muuli@tlu.ee). COVID-19 nakatunuga lähikontaktsed saadetakse eneseisolatsiooni.
 • Kui Sind on saadetud eneseisolatsiooni, siis teavita sellest oma vahetut juhti, et leppida kokku tööülesannete täitmine distantsilt.
 • Töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Lõpliku otsuse teeb perearst.
 • Vaimse tervise hoidmiseks on oluline hoida enda tuju üleval. Jaga töökaaslastega häid uudiseid näiteks töövõitudest, kordaminekutest, aga miks mitte ka isikliku elu õnnestumistest. Küsi kindlasti ka neilt, et kuidas neil läheb!
  Hea huumor on teretulnud, sest naer parandab heaolu tunnet ning vähendab ärevust. Kui muremõtted võtavad aga siiski võimust, pöördu julgesti töötajate nõustaja Tiiu Meresi (tiiu.meres@tlu.ee) poole.
   

Tallinna Ülikooli hoonete lahtiolekuajad

 

 

Lahtiolekuajad alates 24.08.2020

 

Hoone

Infolauad

Hoone peauks

Märkused

 

E-R

L

P

E-R

L

P

 

MARE 

24/7

24/7

24/7

7-23

7-23

7-23

alates kl. 20 läbipääs uksekaardiga

ASTRA

8-20

8-16

-

7.30-20

7.45-16

-

uksekaardiga sisse- ja väljapääs ka muul ajal

TERRA

8-20

8-16

-

8-20

8-16

-

 

NOVA

9-17

-

-

7.30-20

8-16

-

kaardiga sisse- ja väljapääs ka muul ajal

VITA

-

-

-

-

-

-

teenindab Nova infolaud, sissepääs Nova peauksest,uksekaardi olemasolul ka Vita peauksest

Räägu 49 õppe-

hoone

7-22

8.30-18.30

-

8-18

8-18

-

 

Haapsalu kolledž

 

 

 

8-17:30