Tallinna Ülikooli COVID-19 leht

Info üliõpilasele

 • Ära tule ülikooli, kui oled määratud eneseisolatsiooni või karantiini.
 • Välisriigist Eestisse reisimisel tuleb järgida Eestis kehtestatud nõudeid, vaata neid välisministeeriumi kodulehelt.
 • Viibi ülikooli territooriumil nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik. Ära kogune gruppidesse.
 • Kasuta ülikooli ruumides HOIA rakendust.
 • Õppetöös osaledes arvesta, et õpperuumides viibimisel järgitakse 50% täituvuse nõuded. 50% piir on märgitud õpperuumi uksele.
 • Õppetöös osaledes järgi hajutatud liikumise põhimõtet, st hoia teiste õppijate ja õppejõuga vähemalt 2 m vahet, sh auditooriumis, koridoris ja teistes ülikooli ruumides. 
 • Ülikooli territooriumil viibides oma ja kanna kaitsemaski. Kui Sul ei ole ülikooli saabudes kaitsemaski, siis saad selle soetada Astra maja II korruse terviseautomaadist.
 • Õppetöö käigus taga endale isiklikud töövahendid (nt kirjutusvahend, kalkulaator, joogipudel jms) ning ära jaga neid teistega. Puhasta ja desinfitseeri ühiselt kasutatavate õppevahendid enne ja pärast nende kasutamist.
 • Õppejõul on õigus saata haigusnähtudega üliõpilane ära ning mitte lubada õppetööle enne, kui arst on andnud selleks vastava loa. Üliõpilane ja õppejõud järgivad õppetöö korraldamisel ülikooli kehtestatud ohutusnõudeid.
 • Palun kontrolli ja korrigeeri oma kontaktandmeid ÕISis (eelkõige telefoninumber), et ülikool saaks vajadusel kiiresti ühendust võtta
 • Pöördu õppenõustajate ja teiste ülikooli töötajate poole ainult e-vahendite kaudu.
 • Kui haigestud või viibid eneseisolatsioonis, siis teavita sellest õppejõudu vähemalt auditoorse kontaktõppe toimumise hommikul. Õppejõul ei ole kohustust üliõpilast sünkroonselt õpetada, kuid on kohustus pakkuda alternatiivseid lahendusi. Hiljem teavitajatele ei pea õppejõud alternatiive pakkuma.
 • Kui haigestud ja kahtlustad COVID-19 nakatumist: 
  - pöördu tööpäeval oma perearsti poole täiendavate juhiste saamiseks ja COVID-19 testi tegemiseks;
  - kui perearstiga kontakti saamine ei õnnestu (nt nädalavahetus), siis helista tasulisele perearsti nõuandeliinile 1220. Nendel on samuti õigus suunata Sind testi tegema; 
  - kui eelnimetatud kontaktide tulemusel Sind testi tegema ei määrata, kuid tahaksid seda ikkagi teha, siis on võimalik lasta ennast tasuliselt testida (nt Synlab, Medicum).
 • Kui saad kinnituse, et oled COVID-19 positiivne, siis saada selle kohta teade õppeosakonda:
  - väliskülalisüliõpilased ingrid.hinojosa@tlu.ee, 6409 217
  - välisüliõpilased paula.balic@tlu.ee, 6409 234
  - kõik teised üliõpilased helen.joost@tlu.ee, 56670028
 • Terviseametile anna ülikooli kontaktina õppeosakonna juhataja Helen Joosti andmed (helen.joost@tlu.ee, 56670028).
 • Vaimse tervise hoidmiseks on oluline hoida enda tuju üleval. Jaga kaasüliõpilastega häid uudiseid näiteks töövõitudest, kordaminekutest, aga miks mitte ka isikliku elu õnnestumistest. Küsi kindlasti ka neilt, et kuidas neil läheb!
  Hea huumor on teretulnud, sest naer parandab heaolu tunnet ning vähendab ärevust. Kui muremõtted võtavad aga siiski võimust, siis uuri karjääri- ja nõustamiskeskuse kodulehelt kriisiga ja raskustega toimetuleku soovitusi või pöördu julgesti üliõpilaste psühholoogi (ivi.niinep@tlu.ee) poole.

Ennetusmeetmed ülikooli tulemisel

Võimaluse korral on soovitatav liikuda ülikooli jalgsi või jalgrattaga. Kui ühissõiduki kasutamine ülikooli jõudmiseks on vältimatu, siis palume järgida järgmisi terviseameti soovitusi:

 • kanna ühissõidukis kaitsemaski;
 • aevastades või köhides kata suu taskuräti või varrukaga;
 • ära puuduta palja käega käsipuud või muud pinda;
 • ära puuduta enda nägu;
 • desinfitseeri käed esimesel võimalusel pärast ühissõidukist väljumist;
 • võimaluse korral hoia teiste sõitjatega distantsi.
   

Ennetusmeetmed ülikoolis viibimisel

 

 • Ülikooli on oodatud terved ja nakkushaigustunnusteta isikud, järgides üldiseid soovitusi viiruse leviku ennetamiseks.
 • Ülikoolis viibides tuleb kanda kaitsemaski. Ülikoolis saab endale kaitsemaske soetada Astra maja II korruse terviseaparaadist. Riskirühma kuuluvad üliõpilased saavad kaitsemaski infolauast, ülikooli töötajad enda üksusest.
 • Ülikoolis viibides tuleb hoida teistest vähemalt kahemeetrist distantsi.
 • Ülikooli hoonetesse sisenemisel tuleb desinfitseerida käed – selleks on paigaldatud desinfitseerimisvahendid iga sissepääsu juurde. Lisaks asuvad kätepuhastusjaamad enim käidavates kohtades. Ülikoolis viibides on oluline pesta käsi regulaarselt ja hoolikalt sooja vee ning seebiga.
 • Loengute jms teadus- ja õppetööga seotud ürituste puhul tuleb osalejaid registreerida.
 • Ülikooli siseruumides on tohib korraldada vaid individuaalseid konsultatsioone, eksameid ja arvestusi või praktikaid. Seejuures peab osalejaid registreerima ning järgima hajutamise ja maskikandmise nõuet.
 • Palume kõikidel ülikoolis viibijatel kasutada HOIA rakendust.
 • Soovitatav on puhastada regulaarselt enda töövahendeid. Puhtuse tagamiseks piisab näiteks veega niisutatud puhta mikrokiu lapi kasutamisest.
 • Võimalusel tuuluta ruume pidevalt ja puhasta neid korrapäraselt. Ülikoolis tehakse regulaarselt hoolduskoristust, kuid vajadusel saab kutsuda majahalduri kaudu valvekoristaja.

Õppetegevus

Distants- ehk kaugõpe on kohustuslik ainekursustel, milles osalevad õppejõud/õppijad on saadetud eneseisolatsiooni, sh keelatud on igasugune ülikooli territooriumi kasutamine.

Ülikool soovib võimalikult kaua pakkuda lähiõpet seal, kus see on õpiväljundite saavutamiseks hädavajalik. Selleks toimub võimalikult suur osa õppest distants- ehk kaugõppes, kasutades e-õppevahendeid.

Lähiõppes on kursused, mille puhul on vajalike õpiväljundite omandamine kaugõppes keerukas või võimatu.

Lähiõppes:

 • tagab õppejõud kuni 50% ruumi täituvuse (aluseks ASIO programmis määratud istekohtade arv). Vastav arv on märgitud auditooriumite ustele. Laboris määrab osalejate arvu labori eest vastutav töötaja;
 • toimuvate  kursuste puhul tagab õppejõud üliõpilasele, kellel ei ole võimalik lähiõppes viibida, e-toe ja võimaluse õpinguid jätkata kaugõppes;
 • tuleb kanda maski või visiiri ja hoida 2 meetrist või suuremat distantsi, st vältida samas pingis või kõrvuti istumist. Põhjendatud juhtudel võib õppejõud koostöös õppegrupiga kohandada maski kandmise ja hajutamise vajadust (nt spordiga seotud õppeained), tagades parima võimaliku ohutuse;
 • Palume kontrollida ja uuendada oma kontaktandmeid (eelkõige telefoninumber ÕIS-is), et ülikool saaks vajadusel kiiresti ühendust võtta.

 • E-õppes on õppejõul õigus nõuda, et kõik üliõpilased ilmuksid e-õppesse kokkulepitud ajaks (ehk hilinejaid ei pea aktsepteerima), esineksid oma täisnimega ja võimalusel kasutaksid kaamerat. Kui üliõpilasel ei ole kaamerat võimalik kasutada, siis teatud juhtudel, nt seminar vms on õppejõul õigus seda nõuda, muul ajal võib lubada pildi kasutamist.
 • Lähiõppes osaledes tuleb järgida hajutatud liikumise põhimõtet, sh auditooriumis, koridoris ja teistes ülikooli ruumides.

Eksamid ja arvestused

Eksamite ja arvestuste sooritamine toimub Õppekorralduse eeskirja § 21 alusel.

 • Kui eksami korraldamisel ei ole tagatud kõik ennetusmeetmed, on üliõpilasel õigus juhtida sellele tähelepanu ning õppejõul kohustus sellele reageerida. Juhul kui tähelepanu pööramise peale ei võeta vajaminevad ennetusmeetmed kasutusele, on tudengil õigus eksamilt lahkuda. Sel juhul tuleb tudengil puuduvatest ennetusmeetmetest ja eksamilt lahkumise põhjusest anda 24 tunni jooksul märku enda õppekava kuraatorile ning ülikooli õppeosakonnale (oppeosakond@tlu.ee).
 • Üliõpilane, kes oli haige (sh lähiõppes toimuvate eksamite/ arvetuste puhul viibis isolatsioonis) ning ei osalenud eksamitel/arvestustel saab taotleda täiendavat soorituse aega. Selleks esitab üliõpilane ÕIS-is täiendava avalduse koos haigestumist tõendava meditsiiniasutuse tõendiga hiljemalt eksamisessiooni viimasel päeval (24.01.2021). Täiendav eksam/arvestus toimub eksamisessioonile järgneva kahe nädala jooksul (25.01.-07.02.2021) akadeemilise üksuse määratud ajal. Täiendaval eksamil/arvestusel mitteosalenud üliõpilane ei saa taotleda täiendavat eksami/arvestuse aega ja ta kohustub ainekursust korduskuulama. Täiendava eksami/arvestuse tulemus arvestatakse ainekursuse registreerimise semestri soorituste hulka.

 • Kui üliõpilasel on kroonilised haigused, mille tõttu peab tema arst vajalikuks igasugusest kontaktist hoidumist, siis on võimalik võtta üliõpilasel perearsti tõendi alusel akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel. Kui üliõpilasel ei ole arsti poolt näidustusi õppetöös osalemise vältimiseks, kuid üliõpilane pelgab viirusesse nakatumist õppetöö käigus, siis võib ta algavaks semestriks omal soovil siirduda akadeemilisele puhkusele. Omal soovil akadeemilisele puhkusele minemise avaldust saab esitada semestri jooksul, kuid tuleb arvestada, et sellist puhkust on võimalik kasutada vaid üks kord õpingute jooksul kas üks või kaks semestrit korraga. Akadeemilise puhkuse ajal on üliõpilasel õigus õppida, seega võimalus osaleda ainult e-õppes läbitavatel ainekursustel.
 • Viiruse leviku ennetamiseks ja võimaliku nakatumise kiireks tuvastamiseks on terviseameti soovitus registreerida auditooriumites viibijad. Kohaloleku registreerimisega ei kontrollita õppetöös osalemist, vaid see on mõeldud ainult viiruse leviku ennetamiseks, tõkestamiseks ja kiireks reageerimiseks, kui ülikoolis on tuvastatud haigestunud isik.

Kui üliõpilane haigestub

 

 • Kui üliõpilane haigestub väljaspool ülikooli, peab ta jääma koju. Kui üliõpilane haigestub ülikoolis, siis peab ta koheselt koju minema. Haigestumise korral tuleb võtta ühendust perearstiga, kes nõustab COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe osas. Üliõpilane, kellel ei ole perearsti, peab helistama numbrile 1220. 
 • Üliõpilane võib ülikooli naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Lõpliku otsuse teeb arst. Vältimaks maha jäämist õppetöös haige olemise perioodil, küsi abi kaasüliõpilastelt ja aine õppejõult.
 • Ülikooli liikmed, kes pole üliõpilasega sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata õppimist, kuid jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga või helistada numbrile 1220.
 • Kui üliõpilane saab kinnituse, et ta on COVID-19 positiivne, tuleb tal saata selle kohta teade õppeosakonda: 
  - väliskülalisüliõpilased ingrid.hinojosa@tlu.ee, 6409 217
  - välisüliõpilased paula.balic@tlu.ee, 6409 234
  - kõik teised üliõpilased helen.joost@tlu.ee, 56670028.

Õppeosakond võib esitada haigestunule täiendavaid küsimusi, et selgitada välja tema ülikoolis viibimise detailid. Saadud info alusel selgitatavad osakonna töötajad välja loengus osalenud kaastudengid (loengu registreeringute järgi) ja võtavad osalejatega isiklikult ühendust. Kirjalik teade saadetakse kõigile ainesse registreerunutele ja palutakse 24 tunni jooksul vastata, kas üliõpilane osales füüsiliselt õppes või mitte. 
See on oluline, sest siis on võimalik välja selgitada haigestunud üliõpilasega lähikontaktis* olnud inimesed, anda neile soovitus jääda 14 päevaks koju ja jälgida oma tervist, korraldada ruumide ja pindade desinfitseerimine jms. 

 • Ülikooli liikmed, kes ei olnud haigega lähikontaktis*, võivad  jätkata oma igapäevast töörutiini, kuid peavad hoolikalt jälgima oma tervist.
 •  NB! COVID-19 positiivselt isikult küsib terviseamet haigussümptomite ilmnemisele eelnenud kahe päeva lähikontaktsete* andmeid ja liikumisi.

*Lähikontakt on isik, kes:

 • elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhinud, aevastatud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (sh söögiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh
  - isikud, kes istusid samas reas ja kaks rida ees- või tagapool,
  - COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

Terviseameti info kohaselt on ohutu lähikontakt inimene, kes on viibinud haigega koos vähem kui 15 minutit.

Info ülikooli töötajale

 • Kaugtööle on soovitav jääda töötajatel, kes kuuluvad riskirühma ning neil, kelle töö iseloom seda võimaldab. Kaugtööle jäämine lepitakse kokku üksuses kehtivas korras. Tutvu ka uuendatud kaugtöö juhendiga, milles on kirjas kaugtöö üldpõhimõtted ja täpsemad juhised.
 • Haigena jää koju ning võta ühendust enda perearstiga, kes vajadusel korraldab testimise. Kui on põhjendatud püsida kodus ja mitte tööle tulla (vt terviseameti juhiseid), anna koju jäämisest teada ka enda vahetule juhile, et arutada läbi kaugtöö korraldus (või võimalik töövõimetuslehele jäämine). Arvesta kindlasti sellega, et nakatumise kahtluse korral on vajalik 14-päevane kodune isolatsioon ning testimine juhul, kui ilmnevad haigussümptomid.
 • Haigestumise korral töövõimetuslehele jäänud töötajale maksab ülikooli haigushüvitist teise kuni viienda haiguspäeva eest 100% ulatuses töötaja keskmisest töötasust, kuuenda kuni kaheksanda haiguspäeva eest tasub ülikool haigushüvitist 30% töötaja keskmisest töötasust (millele lisaks tasub haigekassa sama perioodi eest haigushüvitist 70% ulatuses töötaja päevatulust).
 • Kaaluge võimalust töötada tööruumides vaheldumisi (näiteks ühel nädalal üks töötaja ja teisel teine, et vahepeale jääks mitu päeva, mil tööruumi ei kasuta keegi) või leidma mõnele töötajale töötamiseks ajutiselt teise ruumi.
 • Soovitav on korraldada koosolekuid virtuaalselt (Zoom, Skype jm). Füüsilise kohaloleku korral järgi kindlasti hajutamise nõuet, vali piisava suurusega ruum ja registreeri kõik osalejad. Kohtumised, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu, siis on oluline, et kõik osalejad kannaksid kaitsemaski.
 • Ülikoolis viibides on kohustuslik kanda kaitsemaski. Ülikooli töötajatele tagab kaitsemaskid ülikool. Akadeemiliste üksuste töötajad saavad kaitsemaski enda üksuse büroost ning tugiüksuse töötajad osakonna juhatajalt. Üksustele jagab kaitsemaske personaliosakonna töötervise spetsialist Reilika Muuli.
 • Töölähetusele saab minna vaid siis, kui see on kooskõlastatud rektoriga ja on tööalaselt hädavajalik. Välislähetuse kavandamisel tuleb arvestada võimalike piirangutega välisriiki sisenemisel, kulude mittetagastamise riskiga reisi ärajäämisel ning eneseisolatsiooni jäämise ja/või testimise vajadusega reisilt saabumisel.
 • Reisilt saabudes kontrolli, kas ja millistel tingimustel Sul on kohustus piirata enda liikumisvabadust, vaata neid välisministeeriumi kodulehelt.
 • Kui Sul on tuvastatud COVID-19 haigus, siis teavita sellest töötervise spetsialisti Reilika Muulit (reilika.muuli@tlu.ee). COVID-19 nakatunuga lähikontaktsed saadetakse eneseisolatsiooni.
 • Kui Sind on saadetud eneseisolatsiooni, siis teavita sellest oma vahetut juhti, et leppida kokku tööülesannete täitmine distantsilt. Eneseisolatsiooni jäämise korral on võimalik võtta töövõimetusleht, kui tööd ei ole võimalik distantsilt teha.
 • Töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Lõpliku otsuse teeb perearst.
 • Vaimse tervise hoidmiseks on oluline hoida enda tuju üleval. Jaga töökaaslastega häid uudiseid näiteks töövõitudest, kordaminekutest, aga miks mitte ka isikliku elu õnnestumistest. Küsi kindlasti ka neilt, et kuidas neil läheb!
  Hea huumor on teretulnud, sest naer parandab heaolu tunnet ning vähendab ärevust. Kui muremõtted võtavad aga siiski võimust, pöördu julgesti töötajate nõustaja Tiiu Meresi (tiiu.meres@tlu.ee) poole.
   

Tallinna Ülikooli hoonete lahtiolekuajad

 

 

Lahtiolekuajad alates 24.08.2020

 

Hoone

Infolauad

Hoone peauks

Märkused

 

E-R

L

P

E-R

L

P

 

MARE 

24/7

24/7

24/7

7-23

7-23

7-23

alates kl. 20 läbipääs uksekaardiga

ASTRA

8-20

8-16

-

7.30-20

7.45-16

-

uksekaardiga sisse- ja väljapääs ka muul ajal

TERRA

8-20

8-16

-

8-20

8-16

-

 

NOVA

9-17

-

-

7.30-20

8-16

-

kaardiga sisse- ja väljapääs ka muul ajal

VITA

-

-

-

-

-

-

teenindab Nova infolaud, sissepääs Nova peauksest,uksekaardi olemasolul ka Vita peauksest

Räägu 49 õppe-

hoone

7-22

8.30-18.30

-

8-18

8-18

-

 

Haapsalu kolledž

 

 

 

8-17:30